Ambrosia Publication: Jan Somers Zee en landt reyse, ...
Title:   Jan Somers Zee en landt reyse, gedaen naer de Levante, als Italien, Candien, Cypres, Egypten, Rhodes, Archipelago, Turckyen, en wederom door Duytslant : waer in vele aenmerckens waerdige saken verhaelt worden : desen derden druck vermeerdert met de maniere van leven, Godtsdienst, ceremonien, wetten, en krijgs-handel der Turcken, en hoe wreet sy met de Slaven handelen : beschreven door een Christen Slaaf, die 13 jaer aldaer gevangen heeft geweest, en met koopere figuren verciert
    Zee en landt reyse gedaen naer de Levante als Italien Candien
Author:   Somer, Jan.
Publisher:   t'Amsterdam: by Jacobus van den Bergh ...,
Date:   1661
Description:   501 With: Vries, David Pietersz. de. Korte historiael, ende journaels aenteyckeninge ... Hoorn, 1655.
Subject:   Middle East; Description and travel; Early works to 1800
Format:   49 [+] leaves:
Language:   dut
Call Number:   GT 468.2 (Gennadius Library)
Ambrosia:   http://ambrosia.ascsa.edu.gr:8991/F/?func=item-global&doc_library=BBG01&doc_number=000041560