Ambrosia Publication: Ndërhyrja e kapitalit të ...
Title:   Ndërhyrja e kapitalit të huaj dhe pasojat e saj skllavëruese për Shqipërinë (1931-1936) / Iljaz Fishta
Author:   Fishta, Iljaz
Publisher:   Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë,
Date:   1989
Description:   Summary in French.
    Includes bibliographical references (p. 269-278) and indexes.
Subject:   Investments, Foreign; Albania; History; 20th century
    Albania; Economics
Format:   316 p.;
Language:   alb fre
LOC:   HG5670.5.A3F57 1989
Call Number:   HB 401/F 53 (Gennadius Library)
Ambrosia:   http://ambrosia.ascsa.edu.gr:8991/F/?func=item-global&doc_library=BBG01&doc_number=000044563