Ambrosia Publication: Fshati në sanxhakun e Shkodres ...
Title:   Fshati në sanxhakun e Shkodres ne shek.XV-XVI : vështrim mbi demografinë dhe ekonominë / Përparime Huta
Author:   Huta, Përparime
Publisher:   Tiranë: Akademia e shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë,
Date:   1990
Description:   PRIORITY 3.
    At head of title: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë.
    Bibliographie: p. 179-182.
Subject:   Albania; Economics
    Albanie; Histoire; XVe siècle.; XVe siècle.
    Albanie; Histoire; XVIe siècle.; XVIe siècle.
Format:   183 p.;
Language:   alb
LOC:   IN PROCESS (COPIED) (lcres)
Call Number:   HB 390/H 97 (Gennadius Library)
Ambrosia:   http://ambrosia.ascsa.edu.gr:8991/F/?func=item-global&doc_library=BBG01&doc_number=000055487