Ambrosia Publication: Besschryving van eene Reize ...
Title:   Besschryving van eene Reize naar de Levant, gedaan op Bevel des Konings van Vrankruk, behelzende de Oude en Hedendaagsche Histoire van verscheide Einlanden van de Archipel, van de kusten der Zwarte Zee, van armenië, Georgië, de Grenzen van Persië en Klein Asië : Mitsgaders de Plattegronden der Steden en aanmerkelyke Plaatsen : den Aart, de Zeden, den Godsdienst en Koophandel der verscheide Volken die dezelve bewoonen : En de Uitleggingder Gedenkpenningen en en Overblyffeslder Oudheit ...
Author:   Tournefort, Joseph Pitton de 1656-1708
Publisher:   Te Amsterdam: by de Janssoons van Waesberge,
Date:   1737
Format:   2 v. in 1, plates:
Language:   dut
Call Number:   SPE/P 69 B (Gennadius Library)
Ambrosia:   http://ambrosia.ascsa.edu.gr:8991/F/?func=item-global&doc_library=BBG01&doc_number=000061542