Ambrosia Publication: Dagh-register van't gene de ...
Title:   Dagh-register van't gene de Heere Justinus Coljer, Resident wegens de Ho. Mo. Meeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, geaccompagneert met den Consul van Smyrna J. van Dam ... is gherencontreert op de reyse van Constantinopolen, tot Andrianopolen, aldaer hy by den Turckschen Keyser sijne eerste Audientie heeft gehadt ... ; Benessens twee brieven aen Hare Ho. Mog.eene van den Grooten Heer, ende een ander van den Caimacam.
Author:   Coljer, Justinus
Publisher:   In's Graven-hage gedruckt : [s.n.],
Date:   1668
Format:   36 p. ;
Call Number:   TH 29.9/v.2 (Gennadius Library)
Ambrosia:   http://ambrosia.ascsa.edu.gr:8991/F/?func=item-global&doc_library=BBG01&doc_number=000067941