icon

[Agora Publication Page] Agora 15, s. 137, p. 125

B.D. Meritt, Hesperia, 3, 1934, pp. 10-11, No. 13, photograph p. 10. S. Dow, Hesperia, Suppl. I, 1937, p. 80, No.33. Well. S. Dow, Hesperia, Suppl. I, 1937, pp. 80-81, No.35, photograph p. 80 ... Agora 15 125 I 245 I 2897 F 13:2 ... 1932 ... Agora 15, no. 133

icon

[Agora Publication Page] Agora 15, s. 492, p. 480

S.E.G., XXI, 676. S.E.G., XXIII, 87. S.E.G., XXIV, 174. S.E.G., XXI, 739. S.E.G., XXIII, 89. S.E.G., XXIV, 175. S.E.G., XXI, 740. S.E.G., XXIV, 178. S.E.G., XXI, 741. S.E.G., XXIV, 164. S.E.G., XXIV, 179 ... Agora 15 480

icon

[Agora Publication Page] Agora 15, s. 494, p. 482

Hesperia, 36, 1967, 225-226. Hesperia, Supplement I, 55-56. Hesperia, Supplement I, 126-127. Hesperia, 36, 1967, 226-227. Hesperia, Supplement I, 56-57. Hesperia, Supplement I, 127-129. Hesperia, 36, 1967, ... Agora 15 482

icon

[Agora Publication Page] Agora 15, s. 496, p. 484

E.M. 10559. E.M. 10589. E.M. 12683. E.M. 10560. E.M. 10596. E.M. 12793. E.M. 10562. E.M. 10609. E.M. 12983. E.M. 10566. E.M. 10651. E.M. 12995. E.M. 10570. E.M. 12394. E.M. 13336. E.M. 10584. E.M. 12431 ... Agora 15 484 I 5 I 701 I 1220 I 57 I 706 I 1224 I 77 I 728 I 1254 I 78 I 737 I 1264 I 91 I 756 I 1280 I 99 I 764 I 1289 I 138 I 769 I 1302 I 139 I 775 I 1312 I 141 I 787 I 1325 I 161 I 795 I 1361 I 165 ...

icon

[Agora Publication Page] Agora 15, s. 7, p. vii

The Athenian Agora; Volume 15; Inscriptions; The Athenian Councillors; Table of Contents. The Athenian Agora; Volume 15; Inscriptions; The Athenian Councillors; Table of Contents; Preface. The Athenian ... Agora 15 vii