icon

[Agora Image] 2017.13.0031

Greek silver coin ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 27 May 2004

icon

[Agora Image] 2017.13.0032

Greek silver coin ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 28 May 2004

icon

[Agora Image] 2017.13.0034

Roman billon coin ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 28 Jun 2004

icon

[Agora Image] 2017.13.0038

Roman bronze coin ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 28 Jun 2004

icon

[Agora Image] 2017.13.0041

Roman bronze coin ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 29 Jun 2004

icon

[Agora Image] 2017.13.0043

Greek bronze coin ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 28 Jun 2004

icon

[Agora Image] 2017.13.0044

Athenian bronze coin ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 28 Jun 2004

icon

[Agora Image] 2017.13.0055

Greek bronze coin ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 28 Jun 2004