Icon
Name
Date
Chronology
 
thumb
Agora 29.1, s. 541, p. 502   
thumb
Agora 29.1, s. 552, p. 513   
thumb
ΝΝ-31939  
thumb
ΝΝ-131939, 1940  
thumb
ΝΝ-151940, 1946, 1947  
thumb
ΝΝ-161940  
thumb
ΝΝ-191946  
thumb
ΝΝ-201946, 1947