Icon
Name
Date
Chronology
 
thumb
Agora XIX1991  
 Hesperia 6 (1937)1937  
 Hesperia 19 (1950)1950  
thumb
Β-413 April 1934-28 April 1934  
thumb
Β-61934  
thumb
Β-4-72 (pp. 729-730)april 25 1934  
thumb
Β-6-94 (pp. 1163-1164)   
thumb
2012.51.0913 (XXIV-50)