Did you mean: evelein, m. a., de romeinsche lampen, 's-gravenhagen, 1928

[Ambrosia Publication] <> Romeinsche Lampen

Evelein, M. A ... 'S-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, ... Beschrijving van de Verzameling van het Museum G.M. Kam te Nijmegen ... 1928 ... <> Romeinsche Lampen