icon

[Agora Notebook Page] Β-4-72 (pp. 729-730)

Decree Fragment. Mining Inscription Fragments ... Β-4 729, 730 I 1867 I 1868 I 1869 I 1867 I 1868 I 1869 ... april 25 1934

icon

[Agora Notebook Page] Β-6-94 (pp. 1163-1164)

Bouleuterion. List of Objects from Heavy Roman Wall. Sculpture. Inscriptions. Miscellaneous ... Β-6 1163, 1164 S 462 S 475 S 463 S 476 S 466 S 473 S 474 I 1261 I 1867 I 1749 I 1868 I 1462 I 1869 I 1799 I 1960 I 1804 I 1997 I 1870 I 2014 I 1858 I 1859 I 1860 I 1864 I 1865 I 1866 SS 2720 SS 2724 A ...