Icon
Name
Title
Chronology
 
thumb
Agora 17, s. 162, p. 150J. Kirchner, I.G., II², 11413
B. Meritt, Hesperia, 23, 1954, p. 278, no. 150, photograph pl. 60
S.E.G., XXI, 1027
B. Meritt, Hesperia, 30, 1961, p. 276, no. 127, photograph pl. 55
B. Meritt, Hesperia, 30, 1961, p. 275, no. 120, photograph pl. 54
S.E.G., XXI, 1028
J. Kirchner, I.G., II², 5743
W. Pritchett, A.J.P., LXIV, 1943, p. 337
  
thumb
Agora 17, s. 321pl. 68  
thumb
Agora 17, s. 215, p. 203