icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-54 (pp. 295-296)

Ν-2 295, 296 Ν:1935.0313:6 N 34447 ... 1143-1180 A.D ... Ν-2-54 (pp. 295-296) ... Ν-2-54 ... Ν.295

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-88 (pp. 363-364)

Marble Fragment ... Ν-2 363, 364 I 2676 Ν:1935.0327:1 N 34526 Ν:1935.0327:2 N 34527 Ν:1935.0327:3 N 34528 Ν:1935.0327:4 N 34529 Ν:1935.0327:5 N 34530 Ν:1935.0327:6 N 34531 Ν:1935.0327:7 N 34532 Ν:1935.0327:8 N 34533 Ν:1935.0327:9 ... 1078-1081 A.D ... Ν-2-88 (pp. 363-364) ... Ν-2-88 ... Ν.363

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-93 (pp. 373-374)

Ν-2 373, 374 Ν:1935.0328:11 N 34546 Ν:1935.0328:12 Ν:1935.0328:13 N 34560 Ν:1935.0328:14 N 43670 Ν:1935.0328:15 N 34547 Ν:1935.0328:16 N 34548 Ν:1935.0328:17 N 34549 Ν:1935.0328:18 N 34550 Ν:1935.0328:19 ... 1078-1081 A.D ... Ν-2-93 (pp. 373-374) ... Ν-2-93 ... Ν.373

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-60 (pp. 501-502)

Vessel Fragment with Graffito. Stamped Amphora Handle: Rhodian. Coins ... Ν-3 501, 502 P 5431 SS 3704 Ν:1935.0412:1 Ν:1935.0412:2 N 34655 Ν:1935.0412:3 N 34656 Ν:1935.0412:4 N 34657 Ν:1935.0412:5 P 5431 SS 3704 ... Vandal ... Ν-3 ... Ν:1935.0412:1 ... Ν:1935.0412:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-67 (pp. 515-516)

At 27-32/ΜΓ-Ν: Late Roman Building ... Ν-3 515, 516 Ν 27 I 2214 Ν 28 I 2215 Ν 29 I 2216 Ν:1935.0413:11 N 34668 Ν:1935.0413:12 Ν:1935.0413:13 N 34669 Ν:1935.0413:14 Ν:1935.0413:15 N 34670 Ν:1935.0413:16 N 34671 Ν:1935.0413:17 N 34672 Ν:1935.0413:18 ... 323-361 A.D ... Ν ... Ν:31/ΜΖ ... Ν:34/ΛΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-55 (pp. 680-681)

Ν-4 680, 681 Ν:1936.0203:11 N 34757 Ν:1936.0203:12 N 34758 Ν:1936.0203:13 Ν:1936.0203:14 Section Ν 153 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:15/ΜΕ-ΜΖ ... Ν:9-13/Μ-ΜΘ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-77 (pp. 724-725)

Stamped Amphora Handle: Unidentified. Plate Fragment with Applied Decoration ... Ν-4 724, 725 SS 4752 P 6718 Ν:1936.0210:1 N 34774 Ν:1936.0210:2 N 34775 Ν:1936.0210:3 Ν:1936.0210:4 N 34776 Ν:1936.0210:5 N 34777 Ν:1936.0210:6 N 34778 Ν:1936.0210:7 Ν:1936.0210:8 Ν:1936.0210:9 SS 4752 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:12/ΚΔ ... Ν:19/ΚΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-81 (pp. 732-733)

Marble Fragment ... Ν-4 732, 733 I 3387 Ν:1936.0212:1 N 34781 Ν:1936.0212:2 N 34782 Ν:1936.0212:3 N 34783 Ν:1936.0212:4 N 34784 Ν:1936.0212:5 N 34785 Ν:1936.0212:6 N 34786 Ν:1936.0212:7 N 34787 Ν:1936.0212:8 N 34788 Ν:1936.0212:9 ... 565-578 A.D ... Ν-4 ... Ν:1936.0212:1 ... Ν:1936.0212:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-99 (pp. 768-769)

Ν-4 768, 769 Ν:1936.0220:6 N 34804 Ν:1936.0220:7 N 34805 Ν:1936.0220:8 ... 253-268 A.D ... Ν-4-99 (pp. 768-769) ... Ν-4-99 ... Ν.768

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-22 (pp. 812-813)

Coins ... Ν-5 812, 813 Ν:1936.0225:1 N 34829 Ν:1936.0225:2 N 34830 Ν:1936.0225:3 Ν:1936.0225:4 Ν:1936.0225:5 N 34831 Ν:1936.0225:6 Ν:1936.0225:7 Ν:1936.0225:8 Ν:1936.0225:9 Ν:1936.0225:10 Ν:1936.0225:11 N 34833 ... 527-565 A.D ... Ν ... Ν:12/ΜΕ ... Ν:12/ΛΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-50 (pp. 868-869)

Stamped Amphora Handle: Rhodian. Stamped Amphora Handle: Knidian. Coins ... Ν-5 868, 869 SS 5262 SS 5263 Ν:1936.0309:1 N 34873 SS 5262 SS 5263 ... 1143-1180 A.D ... Ν-5 ... Ν:1936.0309:1

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-62 (pp. 892-893)

Marble Fragment. Decree Fragments. Coins ... Ν-5 892, 893 I 3744 I 3745 I 888 Ν:1936.0313:1 N 34890 Ν:1936.0313:2 N 34891 Ν:1936.0313:3 Ν:1936.0313:4 N 34892 Ν:1936.0313:5 N 34893 Ν:1936.0313:6 Ν:1936.0313:7 Ν:1936.0313:8 N 34894 Ν:1936.0313:9 Ν:1936.0313:10 ... 527-565 A.D ... Ν ... Ν:4/ΜΣΤ ... Ν:3-5/ΜΖ-Ν

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-71 (pp. 910-911)

Coins. Well at 7/ΛΔ ... Ν-5 910, 911 Ν 16 I 2203 Ν 17 I 2204 Ν 470 SS 5428 Ν 473 SS 5431 Ν 480 L 2157 Ν 477 SS 5433 Ν:1936.0318:1 Ν:1936.0318:2 Ν:1936.0318:3 N 34903 Ν:1936.0318:4 Ν:1936.0318:5 Ν:1936.0320:1 N 34907 Ν:1936.0320:2 ... 1081-1118 A.D ... Ν-5 ... Ν 16 ... Ν 17

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-24 (pp. 1014-1015)

Ν-6 1014, 1015 Ν:1936.0407:8 Ν:1936.0407:9 Ν:1936.0407:10 Ν:1936.0407:11 Ν:1936.0407:12 Ν:1936.0407:13 Ν:1936.0407:14 Ν:1936.0407:15 Ν:1936.0407:16 Ν:1936.0407:17 N 34987 Ν:1936.0407:18 N 34988 Ν:1936.0407:19 ... 229-30 B.C ... Ν-6-24 (pp. 1014-1015) ... Ν-6-24 ... Ν.1014

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-68 (pp. 1102-1103)

Boundary Stone Fragments. Well ... Ν-6 1102, 1103 I 4090 Ν:1936.0430:1 N 35032 Ν:1936.0430:2 Ν:1936.0430:3 N 35033 Ν:1936.0430:4 Ν:1936.0430:5 Ν:1936.0430:6 N 35034 Ν:1936.0430:7 Ν:1936.0430:8 Ν:1936.0430:9 J 11:2 I 4090 ... 976-1034 A.D ... Ν ... Ν:2-03/ΜΒ-ΜΕ ... Ν:020/ΚΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-7-33 (pp. 1230-1231)

Ν-7 1230, 1231 Ν:1936.0523:1 Ν:1936.0523:2 N 35116 Ν:1936.0523:3 N 35117 Ν:1936.0523:4 Ν:1936.0523:5 Ν:1936.0523:6 Ν:1936.0523:7 N 35118 Ν:1936.0523:8 Ν:1936.0523:9 Ν:1936.0523:10 N 35119 Ν:1936.0523:11 ... 4th A.D ... Ν-7 ... Ν:1936.0523:1 ... Ν:1936.0523:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-53 (pp. 1496-1497)

Ν-8 1496, 1497 Ν:1937.0213:13 N 35330 Ν:1937.0213:14 N 35331 Ν:1937.0213:15 N 35332 Ν:1937.0213:16 N 35333 Ν:1937.0213:17 Lot Ν 111 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:01-4/ΞΣΤ-ΟΑ ... Ν:01/ΝΔ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-95 (pp. 760-761)

Lead Seal. Capital: Ionic ... Ν-4 760, 761 IL 337 A 616 Ν:1936.0218:1 Ν:1936.0218:2 N 34796 Ν:1936.0218:3 N 34797 Ν:1936.0218:4 Ν:1936.0218:5 N 34798 Ν:1936.0218:6 Ν:1936.0218:7 Ν:1936.0218:8 N 34799 IL 337 A 616 ... 12th A.D ... Ν ... Ν:11/ΜΔ ... Ν:6/ΛΒ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-69 (pp. 906-907)

Coins ... Ν-5 906, 907 Ν:1936.0317:1 N 34901 Ν:1936.0317:2 Ν:1936.0317:3 Ν:1936.0317:4 N 34902 Ν:1936.0317:5 ... 276-282 A.D ... Ν-5-69 (pp. 906-907) ... Ν-5-69 ... Ν.906

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-15 (pp. 996-997)

Stamped Amphora Handle: Knidian ... Ν-6 996, 997 SS 5630 Ν:1936.0404:1 N 34972 Ν:1936.0404:2 N 34973 Ν:1936.0404:3 N 34974 Ν:1936.0404:4 Ν:1936.0404:5 Ν:1936.0404:6 N 34975 Ν:1936.0404:7 Ν:1936.0404:8 Ν:1936.0404:9 Ν:1936.0404:10 N 34976 ... 306-337 A.D ... Ν-6 ... Ν:1936.0404:1 ... Ν:1936.0404:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-92 (pp. 173-174)

Coins ... Ν-1 173, 174 Ν:1935.0222:1 N 34317 Ν:1935.0222:2 N 34318 Ν:1935.0222:3 N 34319 Ν:1935.0222:4 Ν:1935.0222:5 N 34330 Ν:1935.0222:6 Ν:1935.0222:7 N 34331 Ν:1935.0222:8 Ν:1935.0222:9 Ν:1935.0222:10 Ν:1935.0222:11 ... 369-336 B.C ... Ν ... Ν:7/ΝΒ ... Ν:20-24/ΚΔ-ΚΕ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-96 (pp. 181-182)

Coins ... Ν-1 181, 182 Ν:1935.0223:1 Ν:1935.0223:2 N 34239 Ν:1935.0223:3 N 34240 Ν:1935.0223:4 Ν:1935.0223:5 N 34241 Ν:1935.0223:6 Ν:1935.0223:7 N 34242 Ν:1935.0223:8 N 34243 Ν:1935.0223:9 N 34244 Ν:1935.0223:10 ... 4th-5th A.D ... Ν-1 ... Ν:1935.0223:1 ... Ν:1935.0223:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-48 (pp. 666-667)

Bowl Fragments ... Ν-4 666, 667 P 6650 Ν:1936.0130:1 Ν:1936.0130:2 N 34741 Ν:1936.0130:3 Ν:1936.0130:4 N 34742 Ν:1936.0130:5 N 34743 Ν:1936.0130:6 N 34744 Ν:1936.0130:7 N 34745 Ν:1936.0130:8 N 34746 Ν:1936.0130:9 Ν:1936.0130:10 ... 4th A.D ... Ν ... Ν:15/ΛΑ ... Ν:15-18/ΚΓ-ΚΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-79 (pp. 1124-1125)

Jug with Incised Decoration. Well ... Ν-6 1124, 1125 P 7667 Ν:1936.0504:1 N 35049 Ν:1936.0504:2 N 35050 Ν:1936.0504:3 N 35051 Ν:1936.0504:4 N 35052 Ν:1936.0504:5 Ν:1936.0504:6 N 35053 Ν:1936.0504:7 Ν:1936.0504:8 Ν:1936.0504:9 J 11:2 P 7667 ... 1143-1180 A.D ... Ν-6 ... Ν:1936.0504:1 ... Ν:1936.0504:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-9 (pp. 1408-1409)

Grave Monument Fragment ... Ν-8 1408, 1409 I 4445 Ν:1937.0125:1 N 35211 Ν:1937.0125:2 Ν:1937.0125:3 N 35212 Ν:1937.0125:4 Ν:1937.0125:5 N 35213 Ν:1937.0125:6 Ν:1937.0125:7 N 35214 Ν:1937.0125:8 N 35215 Ν:1937.0125:9 N 35216 Ν:1937.0125:10 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:1/ΝΔ ... Ν:5-06/ΝΑ-ΝΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-7-12 (pp. 1188-1189)

Marble Fragment: List of Names ... Ν-7 1188, 1189 I 4145 Ν:1936.0515:1 N 35082 Ν:1936.0515:2 N 35083 Ν:1936.0515:3 N 35084 Ν:1936.0515:4 N 35085 Ν:1936.0515:5 Ν:1936.0515:6 Ν:1936.0515:6A Ν:1936.0515:7 Ν:1936.0515:8 I 4145 ... 611-612 A.D ... Ν ... Ν:016/ΛΓ ... Ν:015-017/ΛΑ-ΛΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-55 (pp. 491-492)

Stamped Amphora Handle: Thasian. Coins ... Ν-3 491, 492 SS 3701 Ν:1935.0411:1 Ν:1935.0411:2 Ν:1935.0411:3 N 34646 Ν:1935.0411:4 N 34647 Ν:1935.0411:5 Ν:1935.0411:6 N 34648 Ν:1935.0411:7 N 34650 Ν:1935.0411:8 Ν:1935.0411:9 N 34651 Ν:1935.0411:10 ... 12th A.D ... Ν ... Ν:34/Μ ... Ν:32-43/Μ-ΜΒ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-81 (pp. 543-544)

Marble Fragment. Coins ... Ν-3 543, 544 I 2775 Ν:1935.0417:1 Ν:1935.0417:2 N 34692 Ν:1935.0417:3 N 34693 Ν:1935.0417:4 N 34694 Ν:1935.0417:5 Ν:1935.0417:6 N 34695 Ν:1935.0417:7 N 34696 Ν:1935.0417:8 N 43699 Ν:1935.0417:9 N 34697 ... 229-30 B.C ... Ν ... Ν:12/ΞΒ ... Ν:40/ΛΘ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-82 (pp. 545-546)

Burnt Building; Floor and Steps ... Ν-3 545, 546 Ν:1935.0417:10 N 34698 Ν:1935.0417:11 N 34699 Ν:1935.0417:12 N 43700 ... 1143-1180 A.D ... Ν-3-82 (pp. 545-546) ... Ν-3-82 ... Ν.545

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-53 (pp. 874-875)

Marble Fragment. Grave Monument Fragment. Coins ... Ν-5 874, 875 I 3735 I 3736 Ν:1936.0310:1 Ν:1936.0310:2 Ν:1936.0310:3 N 34874 Ν:1936.0310:4 Ν:1936.0310:5 N 34875 Ν:1936.0310:6 N 34876 Ν:1936.0310:7 Ν:1936.0310:8 N 34877 Ν:1936.0310:9 N 34878 I 3735 I ... 4th A.D ... Ν-5 ... Ν:1936.0310:1 ... Ν:1936.0310:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-35 (pp. 257-258)

East of Church ... Ν-2 257, 258 Ν:1935.0304:27 N 34409 Ν:1935.0304:28 N 43603 Ν:1935.0304:29 Ν:1935.0304:30 Ν:1935.0304:31 Ν:1935.0304:32 N 34410 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:22/ΜΑ ... Ν:8-9/ΝΔ-ΝΕ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-53 (pp. 95-96)

Demolition of Modern House 637b/5 ... Ν-1 95, 96 Ν 51 I 2370 Ν 52 I 2371 Ν 53 I 2372 Ν 54 I 2373 Ν 55 I 2374 Ν 56 I 2375 Ν 58 S 511 Ν:1935.0206:11 N 34140 Ν:1935.0206:12 N 34141 Ν:1935.0206:13 N 43542 Ν:1935.0206:14 N 34142 ... 1143-1180 A.D ... Ν-1-53 (pp. 95-96) ... Ν-1-53 ... Ν.95

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-66 (pp. 121-122)

Coins ... Ν-1 121, 122 Ν:1935.0213:1 Ν:1935.0213:2 N 43550 Ν:1935.0213:3 N 43551 Ν:1935.0213:4 N 34254 Ν:1935.0213:5 N 34255 Ν:1935.0213:6 N 43552 Ν:1935.0213:7 Ν:1935.0213:8 N 43553 Ν:1935.0213:9 N 34256 Ν:1935.0213:10 ... Turkish ... Ν-1 ... Ν:1935.0213:1 ... Ν:1935.0213:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-97 (pp. 183-184)

Ν-1 183, 184 Ν:1935.0223:16 N 34336 Ν:1935.0223:17 N 34338 Ν:1935.0223:18 Ν:1935.0223:19 N 34339 Ν:1935.0223:20 N 34337 Ν:1935.0223:21 Ν:1935.0223:22 N 34340 Ν:1935.0223:23 N 34341 Ν:1935.0223:24 N 34382 ... 1143-1180 A.D ... Ν-1-97 (pp. 183-184) ... Ν-1-97 ... Ν.183

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-30 (pp. 247-248)

Great Pithos at 26/ΛΓ ... Ν-2 247, 248 Ν 100 I 2508 Ν:1935.0302:26 Ν:1935.0302:27 Ν:1935.0302:28 Ν:1935.0302:29 Ν:1935.0302:30 N 34392 Ν:1935.0302:31 Ν:1935.0302:3 Ν:1935.0302:4 N 34378 Lot Ν 2 ... Turkish ... Ν ... Ν:26-27/ΝΖ-ΚΖ ... Ν:26/ΛΓ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-74 (pp. 335-336)

Turkish or Late Byzantine Wall at 39/ΛΓ-ΛΣΤ ... Ν-2 335, 336 Ν:1935.0321:17 N 34500 Ν:1935.0321:18 N 34501 Ν:1935.0321:19 N 34502 Ν:1935.0321:20 N 43651 Ν:1935.0321:21 N 34503 Ν:1935.0321:22 N 43656 Ν:1935.0321:23 N 34504 Ν:1935.0321:24 Ν:1935.0321:25 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:30-50/ΛΕ-ΛΖ ... Ν:47/ΛΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-81 (pp. 349-350)

Well at 34/ΛΔ ... Ν-2 349, 350 Ν:1935.0323:1 N 34517 Ν:1935.0323:2 N 34518 Ν:1935.0323:3 Ν:1935.0323:4 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:35-45/ΛΔ-ΛΣΤ ... Ν:34/ΛΔ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-83 (pp. 353-354)

Stamped Amphora Handle: Rhodian ... Ν-2 353, 354 SS 3561 Ν:1935.0326:1 Ν:1935.0326:2 N 34519 Ν:1935.0326:3 Ν:1935.0326:4 N 34520 Ν:1935.0326:5 N 34521 Ν:1935.0326:6 Ν:1935.0326:7 N 34522 Ν:1935.0326:8 N 34523 Ν:1935.0326:9 N 34524 Ν:1935.0326:10 ... 1730 A.D ... Ν ... Ν:38/ΛΣΤ ... Ν:31/ΛΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-12 (pp. 405-406)

Bowl Fragment with Paint Decoration. Herm Head. Coins ... Ν-3 405, 406 P 5217 S 539 Ν:1935.0330:1 N 34554 Ν:1935.0330:2 Ν:1935.0330:3 N 34555 Ν:1935.0330:4 P 5217 S 539 ... 323-361 A.D ... Ν ... Ν:29/ΛΘ ... Ν:37/Μ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-19 (pp. 419-420)

Ν-3 419, 420 Ν:1935.0402:11 N 43681 Ν:1935.0402:12 N 43682 Ν:1935.0402:13 N 43683 Ν:1935.0402:14 Ν:1935.0402:15 N 43684 Ν:1935.0402:16 Ν:1935.0402:17 Ν:1935.0402:18 N 34574 Ν:1935.0402:19 N 43685 Ν:1935.0402:20 ... 1773 ... Ν ... Ν:32/ΛΣΤ ... Ν:32/ΛΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-88 (pp. 557-558)

Burnt Building; Trench at 19/Ν-ΝΖ. Coins ... Ν-3 557, 558 Ν:1935.0419:17 N 34715 Ν:1935.0419:18 N 34716 Ν:1935.0419:19 Ν:1935.0419:20 N 43708 Ν:1935.0419:21 N 43709 Ν:1935.0419:22 Ν:1935.0420:1 Ν:1935.0420:2 Ν:1935.0420:3 N 34717 Lot Ν 10 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:19/ΜΘ ... Ν:19/Ν-ΝΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-9 (pp. 786-787)

Bowl Fragment with Incised Decoration. Coins ... Ν-5 786, 787 P 6790 Ν:1936.0221:1 Ν:1936.0221:2 N 43730 Ν:1936.0221:3 N 43731 Ν:1936.0221:4 N 43732 Ν:1936.0221:5 N 43733 Ν:1936.0221:6 N 34806 Ν:1936.0221:7 Ν:1936.0221:8 N 34807 Ν:1936.0221:9 N 34808 ... Turkish ... Ν-5-9 (pp. 786-787) ... Ν-5-9 ... Ν.786

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-14 (pp. 796-797)

Coins ... Ν-5 796, 797 Ν:1936.0222:1 N 34810 Ν:1936.0222:2 Ν:1936.0222:3 Ν:1936.0222:4 N 34811 Ν:1936.0222:5 N 34812 Ν:1936.0222:6 Ν:1936.0222:7 N 34813 Ν:1936.0222:8 N 34814 Ν:1936.0222:9 N 34815 Ν:1936.0222:10 ... 1078-1081 A.D ... Ν ... Ν:12/ΛΓ ... Ν:7-9/Λ-ΛΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-57 (pp. 882-883)

Coins ... Ν-5 882, 883 Ν:1936.0311:1 N 34879 Ν:1936.0311:2 N 43742 Ν:1936.0311:3 Ν:1936.0311:4 N 34880 Ν:1936.0311:5 N 34881 Ν:1936.0311:6 Ν:1936.0311:7 N 34882 Ν:1936.0311:8 N 34883 Ν:1936.0311:9 Ν:1936.0311:10 ... 1034-1041 A.D ... Ν ... Ν:3-5/Μ-ΜΕ ... Ν:5/ΚΓ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-79 (pp. 926-927)

Coins ... Ν-5 926, 927 Ν:1936.0321:8 Ν:1936.0321:9 N 34916 Ν:1936.0321:10 N 34917 Ν:1936.0321:11 Ν:1936.0321:12 Ν:1936.0321:13 N 34918 Ν:1936.0321:14 N 34919 Ν:1936.0321:15 N 34920 Ν:1936.0321:16 Ν:1936.0321:17 ... Greek ... Ν-5 ... Ν:1936.0321:8 ... Ν:1936.0321:9

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-13 (pp. 992-993)

Stamped Amphora Handle: Knidian. Hesperia 3, 1934, no. 223. Decree Fragment ... Ν-6 992, 993 SS 5629 I 3938 Ν:1936.0403:1 Ν:1936.0403:2 N 34970 Ν:1936.0403:3 N 34971 Ν:1936.0403:4 Ν:1936.0403:5 N 43762 Ν:1936.0403:6 Ν:1936.0403:7 Ν:1936.0403:8 SS 5629 I 3938 ... 3rd B.C ... Ν ... Ν:04/ΚΘ ... Ν:015/ΚΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-55 (pp. 1076-1077)

Ν-6 1076, 1077 Ν:1936.0422:1 Ν:1936.0422:2 N 35016 Ν:1936.0422:3 Ν:1936.0422:4 Ν:1936.0422:5 N 35017 Ν:1936.0422:6 Ν:1936.0422:7 Ν:1936.0422:8 N 35018 Section Ν 237 Section Ν 236 ... 12th A.D ... Ν-6 ... Ν:1936.0422:1 ... Ν:1936.0422:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-7-31 (pp. 1226-1227)

Ν-7 1226, 1227 Ν:1936.0522:1 N 35111 Ν:1936.0522:2 N 35112 Ν:1936.0522:3 N 43776 Ν:1936.0522:4 N 35113 Ν:1936.0522:5 N 35114 Ν:1936.0522:6 Ν:1936.0522:7 N 35115 Ν:1936.0522:8 Ν:1936.0522:9 N 43777 Ν:1936.0522:10 ... 1143-1180 A.D ... Ν-7 ... Ν:1936.0522:1 ... Ν:1936.0522:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-7-46 (pp. 1256-1257)

Grave Monument Fragment ... Ν-7 1256, 1257 I 4189 Ν:1936.0530:1 Ν:1936.0530:2 N 35130 Ν:1936.0530:3 Ν:1936.0530:4 Section Ν 264 I 4189 ... 1143-1180 A.D ... Ν-7-46 (pp. 1256-1257) ... Ν-7-46 ... Ν.1256

icon

[Agora Notebook Page] Ν-7-60 (pp. 1284-1285)

Ν-7 1284, 1285 Ν:1936.0608:1 N 35181 Ν:1936.0608:2 N 35182 Ν:1936.0608:3 N 35183 Ν:1936.0608:4 Ν:1936.0608:5 N 43789 Ν:1936.0608:6 Ν:1936.0608:7 N 35184 Ν:1936.0608:8 N 35185 Ν:1936.0608:9 N 35186 ... 1688-1691 A.D ... Ν-7 ... Ν:1936.0608:1 ... Ν:1936.0608:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-22 (pp. 1434-1435)

Ν-8 1434, 1435 Ν:1937.0130:1 N 35251 Ν:1937.0130:2 N 43796 Ν:1937.0130:3 N 43797 Ν:1937.0130:4 Ν:1937.0130:5 N 35252 Ν:1937.0130:6 N 35253 Ν:1937.0130:7 N 35254 Ν:1937.0130:8 N 35255 ... 395-423 A.D ... Ν ... Ν:4/ΝΔ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-31 (pp. 1452-1453)

Ν-8 1452, 1453 Ν:1937.0205:1 Ν:1937.0205:2 N 35276 Ν:1937.0205:3 N 43804 Ν:1937.0205:4 N 43805 Ν:1937.0205:5 N 35277 Ν:1937.0205:6 N 35278 ... 1143-1180 A.D ... Ν-8-31 (pp. 1452-1453) ... Ν-8-31 ... Ν.1452

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-35 (pp. 1460-1461)

Ν-8 1460, 1461 Ν:1937.0206:1 N 35279 Ν:1937.0206:2 N 43806 Ν:1937.0206:3 N 43807 Ν:1937.0206:4 Ν:1937.0206:5 N 35280 Ν:1937.0206:6 Ν:1937.0206:7 Ν:1937.0206:8 Ν:1937.0206:9 N 35281 Ν:1937.0206:10 Ν:1937.0206:11 ... Greek ... Ν ... Ν:6-3/ΞΒ-ΞΖ ... Ν:3-5/ΝΖ-ΝΗ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-37 (pp. 1464-1465)

Ν-8 1464, 1465 Ν:1937.0208:1 N 35287 Ν:1937.0208:2 N 43812 Ν:1937.0208:3 N 35288 Ν:1937.0208:4 Ν:1937.0208:5 N 35289 Ν:1937.0208:6 Ν:1937.0208:7 Ν:1937.0208:8 Ν:1937.0208:9 N 35290 Ν:1937.0208:10 N 35291 ... Vandal ... Ν ... Ν:6-3/ΞΒ-ΞΖ ... Ν:4-1/ΞΒ-ΞΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-40 (pp. 1470-1471)

Grave Monument Fragment ... Ν-8 1470, 1471 I 4504 Ν:1937.0209:1 Ν:1937.0209:2 Ν:1937.0209:3 N 35301 Ν:1937.0209:4 N 35302 Ν:1937.0209:5 N 35303 Ν:1937.0209:6 N 35304 Ν:1937.0209:7 N 35305 Ν:1937.0209:8 N 43813 Ν:1937.0209:9 N 35306 ... 306-337 A.D ... Ν ... Ν:4-1/ΞΒ-ΞΖ ... Ν:6-3/ΞΒ-ΞΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-52 (pp. 1494-1495)

Marble Fragment ... Ν-8 1494, 1495 I 4507 Ν:1937.0213:1 N 35323 Ν:1937.0213:2 N 35324 Ν:1937.0213:3 Ν:1937.0213:4 N 43822 Ν:1937.0213:5 N 35325 Ν:1937.0213:6 Ν:1937.0213:7 Ν:1937.0213:8 N 43825 Ν:1937.0213:9 N 35326 Ν:1937.0213:10 ... 12th A.D ... Ν-8 ... Ν:1937.0213:1 ... Ν:1937.0213:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-55 (pp. 1500-1501)

Ν-8 1500, 1501 Ν:1937.0216:1 N 35334 Ν:1937.0216:2 N 35335 Ν:1937.0216:3 Ν:1937.0216:4 N 35336 Ν:1937.0216:5 N 43823 Ν:1937.0216:6 N 35337 Ν:1937.0216:7 N 35338 Ν:1937.0216:8 N 35470 Ν:1937.0216:9 N 35339 ... 457-474 A.D ... Ν ... Ν:7-10/ΟΑ-ΞΔ ... Ν:9-11/ΞΔ-ΞΘ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-57 (pp. 1504-1505)

Ν-8 1504, 1505 Ν:1937.0217:1 N 35350 Ν:1937.0217:2 N 43824 Ν:1937.0217:3 N 35351 Ν:1937.0217:4 N 35352 Ν:1937.0217:5 N 35353 Ν:1937.0217:6 N 43826 Ν:1937.0217:7 N 35354 Ν:1937.0217:8 Ν:1937.0217:9 N 35355 ... Vandal ... Ν ... Ν:7-8/ΟΑ-ΞΔ ... Ν:9-11/ΞΔ-ΞΘ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-77 (pp. 1544-1545)

Marble Fragment ... Ν-8 1544, 1545 I 4600 Ν:1937.0306:1 N 43830 Ν:1937.0306:2 N 35384 Ν:1937.0306:3 N 35385 I 4600 ... Turkish ... Ν ... Ν:8-13/ΞΕ-ΟΔ ... Ν:12/ΟΑ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-30 (pp. 441-442)

Stamped Amphora Handle: Knidian. Coins ... Ν-3 441, 442 SS 3617 Ν:1935.0404:1 N 34600 Ν:1935.0404:2 N 34601 Ν:1935.0404:3 N 34602 Ν:1935.0404:4 Ν:1935.0404:5 Ν:1935.0404:6 Ν:1935.0404:7 Ν:1935.0404:8 N 34603 Ν:1935.0404:9 N 34604 Ν:1935.0404:10 ... 105 B.C ... Ν ... Ν:36/ΛΓ ... Ν:42/ΛΗ-ΛΘ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-26 (pp. 1442-1443)

Ν-8 1442, 1443 Ν:1937.0202:1 N 35259 Ν:1937.0202:2 Ν:1937.0202:3 N 35260 Ν:1937.0202:4 N 35261 Ν:1937.0202:5 N 35262 Ν:1937.0202:6 N 43799 Ν:1937.0202:7 N 43800 Ν:1937.0202:8 N 35263 Ν:1937.0202:9 N 43801 ... 1143-1180 A.D ... Ν-8-26 (pp. 1442-1443) ... Ν-8-26 ... Ν.1442

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-58 (pp. 105-106)

Coins ... Ν-1 105, 106 Ν:1935.0208:1 N 34146 Ν:1935.0208:2 Ν:1935.0208:3 N 34147 Ν:1935.0208:4 N 34148 Ν:1935.0208:5 Ν:1935.0208:6 N 43545 Ν:1935.0208:7 Ν:1935.0208:8 N 34149 Ν:1935.0208:9 N 43546 Ν:1935.0208:10 ... 1042-1055 A.D ... Ν-1 ... Ν:1935.0208:1 ... Ν:1935.0208:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-87 (pp. 555-556)

Coins ... Ν-3 555, 556 Ν:1935.0419:1 Ν:1935.0419:2 N 43703 Ν:1935.0419:3 N 43704 Ν:1935.0419:4 N 34707 Ν:1935.0419:5 Ν:1935.0419:6 N 34708 Ν:1935.0419:7 N 34709 Ν:1935.0419:8 N 34710 Ν:1935.0419:9 N 34711 Ν:1935.0419:10 ... 1694-1710 A.D ... Ν-3 ... Ν:1935.0419:1 ... Ν:1935.0419:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-52 (pp. 93-94)

Grave Monument Fragment. House 637B/5. Coins ... Ν-1 93, 94 I 2370 I 2371 Ν:1935.0206:1 N 34133 Ν:1935.0206:2 N 34134 Ν:1935.0206:3 N 34135 Ν:1935.0206:4 Ν:1935.0206:5 N 34136 Ν:1935.0206:6 N 34137 Ν:1935.0206:7 Ν:1935.0206:8 Ν:1935.0206:9 N 34138 Ν:1935.0206:10 ... 945 A.D ... Ν ... Ν:21/ΛΖ ... Ν:20/ΚΔ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-45 (pp. 277-278)

Marble Fragment ... Ν-2 277, 278 I 2584 Ν:1935.0311:1 N 34425 Ν:1935.0311:2 N 34426 Ν:1935.0311:3 Ν:1935.0311:4 N 34427 Ν:1935.0311:5 N 34428 Ν:1935.0311:6 N 34429 Ν:1935.0311:7 N 34430 Ν:1935.0311:8 N 34431 Ν:1935.0311:9 ... 1143-1180 A.D ... Ν-2-45 (pp. 277-278) ... Ν-2-45 ... Ν.277

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-16 (pp. 413-414)

At 48-31/ΛΓ-ΛΘ ... Ν-3 413, 414 Ν:1935.0401:11 N 34566 Ν:1935.0401:12 Ν:1935.0401:13 N 43672 Ν:1935.0401:14 N 34567 Ν:1935.0401:15 N 34568 Ν:1935.0401:16 N 43673 Ν:1935.0401:17 Ν:1935.0401:18 N 43674 Ν:1935.0401:19 N 34569 ... 1688, 1691 ... Ν-3 ... Ν:1935.0401:11 ... Ν:1935.0401:12

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-65 (pp. 1520-1521)

Ν-8 1520, 1521 Ν:1937.0222:1 N 35363 Ν:1937.0222:2 N 35364 Ν:1937.0222:3 N 35365 Ν:1937.0222:4 N 35366 Ν:1937.0222:5 N 35367 Ν:1937.0222:6 N 43827 Ν:1937.0222:7 N 35368 Ν:1937.0222:8 N 35369 Ν:1937.0222:9 ... 1078-1081 A.D ... Ν ... Ν:9-10/ΞΒ-ΞΓ ... Ν:10-14/ΞΣΤ-ΟΔ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-55 (pp. 99-100)

Marble Fragment. House 637B/5. Coins ... Ν-1 99, 100 I 2374 I 2375 Ν:1935.0207:1 N 34143 Ν:1935.0207:2 N 34144 Ν:1935.0207:3 Ν:1935.0207:4 Ν:1935.0207:5 Ν:1935.0207:6 N 34145 Ν:1935.0207:7 N 43543 Ν:1935.0207:8 Ν:1935.0207:9 N 43544 I 2374 I ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:12-15/Ν

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-73 (pp. 333-334)

Ν-2 333, 334 Ν:1935.0321:1 Ν:1935.0321:2 N 34486 Ν:1935.0321:3 N 34487 Ν:1935.0321:4 N 34488 Ν:1935.0321:5 Ν:1935.0321:6 N 34489 Ν:1935.0321:7 N 34491 Ν:1935.0321:8 N 34493 Ν:1935.0321:9 N 34490 Ν:1935.0321:10 ... 12th A.D ... Ν ... Ν:30-50/ΛΕ-ΛΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-31 (pp. 443-444)

At 39-43/ΛΔ-ΛΘ ... Ν-3 443, 444 Ν:1935.0404:11 N 34606 Ν:1935.0404:12 Ν:1935.0404:13 N 34607 Ν:1935.0404:14 N 34608 Ν:1935.0404:15 Ν:1935.0404:16 Ν:1935.0404:17 N 34609 ... 323-361 A.D ... Ν ... Ν:30-33/ΜΑ-ΝΣΤ ... Ν:37/ΛΓ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-46 (pp. 473-474)

Stamped Amphora Handle: Knidian. Coins ... Ν-3 473, 474 SS 3697 Ν:1935.0409:1 N 34631 Ν:1935.0409:2 N 34632 Ν:1935.0409:3 N 34633 Ν:1935.0409:4 Ν:1935.0409:5 Ν:1935.0409:6 N 34634 Ν:1935.0409:7 N 34635 Ν:1935.0409:8 N 34636 Ν:1935.0409:9 Ν:1935.0409:10 ... 307-283 B.C ... Ν-3 ... Ν:1935.0409:1 ... Ν:1935.0409:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-18 (pp. 1426-1427)

Ν-8 1426, 1427 Ν:1937.0128:14 N 35235 Ν:1937.0128:15 N 35236 Ν:1937.0128:16 Ν:1937.0128:17 N 35237 Ν:1937.0128:18 N 35238 Ν:1937.0128:19 N 35239 Ν:1937.0128:20 Ν:1937.0128:21 Ν:1937.0128:22 N 35240 Ν:1937.0128:23 ... Greek ... Ν ... Ν:01-05/ΝΔ-ΝΖ ... Ν:4-7/ΝΕ-ΝΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-25 (pp. 431-432)

Ν-3 431, 432 Ν:1935.0403:5 N 34587 Ν:1935.0403:6 N 34588 Ν:1935.0403:7 Ν:1935.0403:8 N 34589 Ν:1935.0403:9 N 34590 Ν:1935.0403:10 N 34591 Ν:1935.0403:11 Ν:1935.0403:12 N 34592 Ν:1935.0403:13 N 34593 Ν:1935.0403:14 ... 255-229 B.C ... Ν ... Ν:47/ΛΖ ... Ν:32-35/ΛΕ-ΛΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-89 (pp. 559-560)

Ν-3 559, 560 Ν:1935.0420:4 Ν:1935.0420:5 Ν:1935.0420:6 N 34718 Ν:1935.0420:7 N 34719 Ν:1935.0420:8 N 34720 Section Ν 107 Section Ν 108 ... 1886 ... Ν-3 ... Ν:1935.0420:4 ... Ν:1935.0420:5

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-100 (pp. 968-969)

Coins ... Ν-5 968, 969 Ν:1936.0401:13 Ν:1936.0401:14 Ν:1936.0401:15 N 34956 Ν:1936.0401:16 N 34957 Ν:1936.0401:17 N 34958 Ν:1936.0401:18 N 34959 Ν:1936.0401:19 N 34960 Ν:1936.0401:20 N 34961 Ν:1936.0401:21 N 34962 ... Greek ... Ν ... Ν:01-04/ΛΗ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-11 (pp. 988-989)

Road Cut ... Ν-6 988, 989 Ν:1936.0402:8 N 34965 Ν:1936.0402:9 N 34966 Ν:1936.0402:10 Ν:1936.0402:11 N 43761 Ν:1936.0402:12 Ν:1936.0402:13 N 34967 Ν:1936.0402:14 N 34968 Ν:1936.0402:15 N 34969 Ν:1936.0402:16 Ν:1936.0402:17 ... 1071-1078 A.D ... Ν ... Ν:11-12/ΚΔ-ΚΕ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-49 (pp. 87-88)

Coins ... Ν-1 87, 88 Ν:1935.0205:1 Ν:1935.0205:2 N 34129 Ν:1935.0205:3 N 34130 Ν:1935.0205:4 Ν:1935.0205:5 Ν:1935.0205:6 Ν:1935.0205:7 Ν:1935.0205:8 Ν:1935.0205:9 Ν:1935.0205:10 N 34132 Ν:1935.0205:11 Ν:1935.0205:12 ... 1869 ... Ν ... Ν:21/ΚΕ ... Ν:22/ΜΘ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-62 (pp. 113-114)

Coins ... Ν-1 113, 114 Ν:1935.0211:1 Ν:1935.0211:2 N 34156 Ν:1935.0211:3 Ν:1935.0211:4 N 36887 Ν:1935.0211:5 Ν:1935.0211:6 Ν:1935.0211:7 Ν:1935.0211:8 Ν:1935.0211:9 Ν:1935.0211:10 N 43548 Ν:1935.0211:11 Ν:1935.0211:12 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:10-16/ΜΘ-ΝΓ ... Ν:20-22/ΛΓ-ΜΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-69 (pp. 127-128)

Disc. Coins ... Ν-1 127, 128 ST 91 Ν:1935.0214:1 N 34260 Ν:1935.0214:2 N 34261 Ν:1935.0214:3 Ν:1935.0214:4 Ν:1935.0214:5 Ν:1935.0214:6 N 34262 Ν:1935.0214:7 N 43558 Ν:1935.0214:8 Ν:1935.0214:9 N 43559 Ν:1935.0214:10 Ν:1935.0214:11 ... 1078-1081 A.D ... Ν ... Ν:11/ΝΔ ... Ν:21/ΛΕ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-29 (pp. 245-246)

Ν-2 245, 246 Ν:1935.0302:5 Ν:1935.0302:6 Ν:1935.0302:7 Ν:1935.0302:8 N 43599 Ν:1935.0302:9 N 34379 Ν:1935.0302:10 N 34380 Ν:1935.0302:11 N 34386 Ν:1935.0302:12 Ν:1935.0302:13 N 34381 Ν:1935.0302:14 N 34385 ... 229-30 B.C ... Ν-2-29 (pp. 245-246) ... Ν-2-29 ... Ν.245

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-34 (pp. 255-256)

Ν-2 255, 256 Ν:1935.0304:5 N 34394 Ν:1935.0304:6 N 34395 Ν:1935.0304:7 N 34396 Ν:1935.0304:8 N 34397 Ν:1935.0304:9 N 34398 Ν:1935.0304:10 Ν:1935.0304:11 N 34399 Ν:1935.0304:12 N 34400 Ν:1935.0304:13 N ... Eleusis ... Ν-2 ... Ν:1935.0304:5 ... Ν:1935.0304:6

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-38 (pp. 263-264)

Ν-2 263, 264 Ν:1935.0305:5 N 34414 Ν:1935.0305:6 Ν:1935.0305:7 Ν:1935.0305:8 Ν:1935.0305:9 N 34415 Ν:1935.0305:10 Ν:1935.0305:11 N 34416 Ν:1935.0305:12 Ν:1935.0305:13 Ν:1935.0305:14 Ν:1935.0305:15 N 34417 ... 491-518 A.D ... Ν ... Ν:8-9/ΝΔ-ΝΕ ... Ν:18/ΜΕ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-46 (pp. 279-280)

Ν-2 279, 280 Ν:1935.0311:11 Ν:1935.0311:12 N 34433 Ν:1935.0311:13 Ν:1935.0311:14 N 34434 Ν:1935.0311:15 N 34435 Ν:1935.0311:16 Ν:1935.0311:17 N 34436 Ν:1935.0311:18 N 34437 Ν:1935.0311:19 N 34438 Ν:1935.0311:20 ... Modern Greek ... Ν ... Ν:24-25/ΛΒ-ΛΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-50 (pp. 287-288)

Ν-2 287, 288 Ν:1935.0312:1 N 34441 Ν:1935.0312:2 N 43606 Ν:1935.0312:3 Ν:1935.0312:4 N 34442 Ν:1935.0312:5 N 34443 Ν:1935.0312:6 N 34444 Ν:1935.0312:7 Ν:1935.0312:8 N 43607 Ν:1935.0312:9 Ν:1935.0312:10 ... 1143-1180 A.D ... Ν-2-50 (pp. 287-288) ... Ν-2-50 ... Ν.287

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-68 (pp. 323-324)

Grave Monument Fragment ... Ν-2 323, 324 I 2627 Ν:1935.0319:1 Ν:1935.0319:2 N 34475 Ν:1935.0319:3 N 43648 Ν:1935.0319:4 Ν:1935.0319:5 N 43649 Ν:1935.0319:6 Ν:1935.0319:7 Ν:1935.0319:8 Ν:1935.0319:9 Ν:1935.0319:10 Ν:1935.0319:11 N ... 1926 A.D ... Ν-2-68 (pp. 323-324) ... Ν-2-68 ... Ν.323

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-71 (pp. 329-330)

Large Columnar Grave Monuments with Erasure. Byzantine Strosis at 49/ΛΣΤ-ΛΘ ... Ν-2 329, 330 Ν:1935.0320:6 N 34484 Ν:1935.0320:7 N 43653 Ν:1935.0320:8 Ν:1935.0320:9 N 34485 Ν:1935.0320:10 Ν:1935.0320:11 N 43654 Ν:1935.0320:12 N 43655 Ν:1935.0320:13 Ν:1935.0320:14 Ν:1935.0320:15 Ν:1935.0320:16 ... 425-455 A.D ... Ν ... Ν:27/ΝΒ ... Ν:49/ΛΣΤ-ΛΘ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-76 (pp. 339-340)

Ν-2 339, 340 Ν:1935.0322:1 Ν:1935.0322:2 Ν:1935.0322:3 Ν:1935.0322:4 Ν:1935.0322:5 Ν:1935.0322:6 Ν:1935.0322:7 Ν:1935.0322:8 Ν:1935.0322:9 N 34507 Ν:1935.0322:10 Ν:1935.0322:11 Ν:1935.0322:12 N 34508 Ν:1935.0322:13 ... Modern ... Ν ... Ν:37/ΛΕ ... Ν:30-50/ΛΕ-ΛΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-92 (pp. 371-372)

Stamped Amphora Handle: Knidian ... Ν-2 371, 372 SS 3565 Ν:1935.0328:1 N 34537 Ν:1935.0328:2 N 34538 Ν:1935.0328:2A Ν:1935.0328:2B Ν:1935.0328:3 N 34541 Ν:1935.0328:4 N 34542 Ν:1935.0328:4A Ν:1935.0328:5 Ν:1935.0328:6 Ν:1935.0328:7 N 34544 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:28/ΛΓ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-42 (pp. 465-466)

Disk - Token. Coins ... Ν-3 465, 466 MC 163 MC 164 MC 165 Ν:1935.0408:1 N 34625 Ν:1935.0408:2 N 34626 Ν:1935.0408:3 Ν:1935.0408:4 Ν:1935.0408:5 N 34627 Ν:1935.0408:6 MC 163 MC 164 MC 165 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:43/ΜΓ ... Ν:34/ΛΔ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-49 (pp. 668-669)

A Strosis at 16-17/ΛΣΤ-ΛΗ ... Ν-4 668, 669 Ν:1936.0130:11 N 34747 Ν:1936.0130:12 Ν:1936.0130:13 N 34749 Ν:1936.0130:14 ... 1143-1180 A.D ... Ν-4-49 (pp. 668-669) ... Ν-4-49 ... Ν.668

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-50 (pp. 670-671)

Stamped Amphora Handle: Knidian ... Ν-4 670, 671 SS 4658 SS 4659 Ν:1936.0201:1 Ν:1936.0201:2 N 34750 Ν:1936.0201:3 N 34751 Ν:1936.0201:4 Ν:1936.0201:5 Ν:1936.0201:6 Ν:1936.0201:7 Ν:1936.0201:8 Ν:1936.0201:9 Ν:1936.0201:10 N 34752 SS 4658 ... Modern Greek ... Ν-4 ... Ν:1936.0201:1 ... Ν:1936.0201:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-54 (pp. 678-679)

Grave Monument Fragment ... Ν-4 678, 679 I 3326 I 3327 Ν:1936.0203:1 N 34753 Ν:1936.0203:2 N 34754 Ν:1936.0203:3 Ν:1936.0203:4 Ν:1936.0203:5 N 34755 Ν:1936.0203:6 N 34756 Ν:1936.0203:7 Ν:1936.0203:8 Ν:1936.0203:9 Ν:1936.0203:10 I ... 493-526 A.D ... Ν-4-54 (pp. 678-679) ... Ν-4-54 ... Ν.678

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-67 (pp. 704-705)

Cistern ... Ν-4 704, 705 Ν:1936.0206:1 N 34769 Ν:1936.0206:2 Ν:1936.0206:3 N 34770 Ν:1936.0206:4 N 34771 Ν:1936.0206:5 N 43717 Ν:1936.0206:6 N 43718 Ν:1936.0206:7 Ν:1936.0206:8 Ν:1936.0206:9 Ν:1936.0206:10 Ν:1936.0206:11 ... 976-1034 A.D ... Ν-4 ... Ν:1936.0206:1 ... Ν:1936.0206:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-75 (pp. 720-721)

Ν-4 720, 721 Ν:1936.0208:1 N 43721 Ν:1936.0208:2 N 34772 Ν:1936.0208:3 N 34773 Ν:1936.0208:4 Ν:1936.0208:5 Ν:1936.0208:6 Ν:1936.0208:7 Ν:1936.0208:8 ... Turkish ... Ν ... Ν:13/ΛΓ ... Ν:14/ΜΓ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-91 (pp. 752-753)

Ν-4 752, 753 Ν:1936.0215:1 Ν:1936.0215:2 Ν:1936.0215:3 N 43727 Ν:1936.0215:4 Ν:1936.0215:5 Ν:1936.0215:6 Ν:1936.0215:7 N 43728 Ν:1936.0215:8 N 34794 Ν:1936.0215:9 Ν:1936.0215:10 Ν:1936.0215:11 Ν:1936.0215:12 ... Modern ... Ν-4 ... Ν:1936.0215:1 ... Ν:1936.0215:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-95 (pp. 958-959)

Coins. Tombs in Church ... Ν-5 958, 959 Ν:1936.0330:1 N 34940 Ν:1936.0330:2 N 34941 Ν:1936.0330:3 N 34942 Ν:1936.0330:4 Ν:1936.0330:5 N 34943 Ν:1936.0330:6 Ν:1936.0330:7 Ν:1936.0330:8 N 43756 Ν:1936.0330:9 N 43757 Ν:1936.0330:10 ... 323-361 A.D ... Ν-5-95 (pp. 958-959) ... Ν-5-95 ... Ν.958

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-97 (pp. 962-963)

Coins ... Ν-5 962, 963 Ν:1936.0331:1 N 43758 Ν:1936.0331:2 N 43759 Ν:1936.0331:3 Ν:1936.0331:4 N 34946 Ν:1936.0331:5 Ν:1936.0331:6 N 34947 Ν:1936.0331:7 Ν:1936.0331:8 N 34948 Ν:1936.0401:2 Lot Ν 18 Lot Ν 29 ... Turkish ... Ν-5 ... Ν:1936.0331:1 ... Ν:1936.0331:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-33 (pp. 1032-1033)

Spouted Jug ... Ν-6 1032, 1033 P 7435 Ν:1936.0415:1 N 35000 Ν:1936.0415:2 N 35001 Ν:1936.0415:3 Ν:1936.0415:4 Ν:1936.0415:5 Ν:1936.0415:6 N 35002 Ν:1936.0415:7 Ν:1936.0415:8 N 35003 Ν:1936.0415:9 P 7435 ... 3rd A.D ... Ν ... Ν:06/ΛΑ ... Ν:04/ΛΒ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-61 (pp. 1088-1089)

Grave Monument Fragment. Stamped Amphora Handle: Knidian. Stamped Amphora Handle: Rhodian ... Ν-6 1088, 1089 I 4086 SS 5979 SS 5980 Ν:1936.0427:1 N 35024 Ν:1936.0427:2 N 35025 Ν:1936.0427:3 N 35026 Ν:1936.0427:4 Ν:1936.0427:5 Ν:1936.0427:6 Lot Ν 70 I 4086 SS 5979 SS 5980 ... 379-395 A.D ... Ν-6 ... Ν:1936.0427:1 ... Ν:1936.0427:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-83 (pp. 1132-1133)

Dedication Fragment ... Ν-6 1132, 1133 I 4117 Ν:1936.0505:1 N 35054 Ν:1936.0505:2 N 35055 Ν:1936.0505:3 Ν:1936.0505:4 N 35056 Ν:1936.0505:5 N 35057 Ν:1936.0505:6 Ν:1936.0505:7 Ν:1936.0505:8 N 35058 Ν:1936.0505:9 N 43769 Ν:1936.0505:10 ... 307-323 A.D ... Ν ... Ν:03/ΛΘ ... Ν:4-04/Μ-ΜΕ