icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-76 (pp. 141-142)

Ν-1 141, 142 Ν:1935.0216:6 Ν:1935.0216:7 N 34280 Ν:1935.0216:8 Ν:1935.0216:9 N 34281 Ν:1935.0216:10 N 34282 Ν:1935.0216:11 Ν:1935.0216:12 Ν:1935.0216:13 Ν:1935.0216:14 N 34283 Ν:1935.0216:15 Ν:1935.0216:16 ... Athenian Imperial ... Ν-1-76 (pp. 141-142) ... Ν-1-76 ... Ν.141

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-30 (pp. 441-442)

Stamped Amphora Handle: Knidian. Coins ... Ν-3 441, 442 SS 3617 Ν:1935.0404:1 N 34600 Ν:1935.0404:2 N 34601 Ν:1935.0404:3 N 34602 Ν:1935.0404:4 Ν:1935.0404:5 Ν:1935.0404:6 Ν:1935.0404:7 Ν:1935.0404:8 N 34603 Ν:1935.0404:9 N 34604 Ν:1935.0404:10 ... 105 B.C ... Ν-3 ... Ν:1935.0404:1 ... Ν:1935.0404:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-26 (pp. 1442-1443)

Ν-8 1442, 1443 Ν:1937.0202:1 N 35259 Ν:1937.0202:2 Ν:1937.0202:3 N 35260 Ν:1937.0202:4 N 35261 Ν:1937.0202:5 N 35262 Ν:1937.0202:6 N 43799 Ν:1937.0202:7 N 43800 Ν:1937.0202:8 N 35263 Ν:1937.0202:9 N 43801 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:02/Ξ ... Ν:9-03/ΝΗ-ΞΓ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-48 (pp. 1486-1487)

Ν-8 1486, 1487 Ν:1937.0212:1 N 43815 Ν:1937.0212:2 N 43816 Ν:1937.0212:3 N 43817 Ν:1937.0212:4 Ν:1937.0212:5 N 43818 Ν:1937.0212:6 N 43819 Ν:1937.0212:7 N 35318 Ν:1937.0212:8 N 35319 Ν:1937.0212:9 N 43820 ... Turkish ... Ν-8-48 (pp. 1486-1487) ... Ν-8-48 ... Ν.1486

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-26 (pp. 623-625)

Ν-4 623, 625 Section Ν 109 Section Ν 110 Section Ν 111 Section Ν 112 ... 1850 A.D ... Ν-4 ... Section Ν 109 ... Section Ν 110

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-43 (pp. 467-468)

Ν-3 467, 468 Ν:1935.0408:7 Ν:1935.0408:8 N 34628 Ν:1935.0408:9 Ν:1935.0408:10 Ν:1935.0408:11 N 34629 Ν:1935.0408:12 Ν:1935.0408:13 N 34630 Ν:1935.0408:14 N 43695 Ν:1935.0408:15 Ν:1935.0408:16 Ν:1935.0408:17 ... 1849 ... Ν-3-43 (pp. 467-468) ... Ν-3-43 ... Ν.467

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-30 (pp. 630-631)

Vlassarou Church ... Ν-4 630, 631 Section Ν 119 Section Ν 120 Section Ν 121 Section Ν 122 ... 1865 A.D ... Ν

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-58 (pp. 105-106)

Coins ... Ν-1 105, 106 Ν:1935.0208:1 N 34146 Ν:1935.0208:2 Ν:1935.0208:3 N 34147 Ν:1935.0208:4 N 34148 Ν:1935.0208:5 Ν:1935.0208:6 N 43545 Ν:1935.0208:7 Ν:1935.0208:8 N 34149 Ν:1935.0208:9 N 43546 Ν:1935.0208:10 ... 1042-1055 A.D ... Ν-1 ... Ν:1935.0208:1 ... Ν:1935.0208:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-52 (pp. 93-94)

Grave Monument Fragment. House 637B/5. Coins ... Ν-1 93, 94 I 2370 I 2371 Ν:1935.0206:1 N 34133 Ν:1935.0206:2 N 34134 Ν:1935.0206:3 N 34135 Ν:1935.0206:4 Ν:1935.0206:5 N 34136 Ν:1935.0206:6 N 34137 Ν:1935.0206:7 Ν:1935.0206:8 Ν:1935.0206:9 N 34138 Ν:1935.0206:10 ... 945 A.D ... Ν-1-52 (pp. 93-94) ... Ν-1-52 ... Ν.93

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-81 (pp. 151-152)

At 17/ΜΣΤ. Coins ... Ν-1 151, 152 Ν:1935.0219:1 N 34296 Ν:1935.0219:2 Ν:1935.0219:3 N 34297 Ν:1935.0219:4 N 34298 Ν:1935.0219:5 Ν:1935.0219:6 N 34299 Ν:1935.0219:7 N 34300 Ν:1935.0219:8 N 34301 Ν:1935.0219:9 Ν:1935.0219:10 ... 1081-1118 A.D ... Ν ... Ν:17/ΜΣΤ ... Ν:14/Ν

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-15 (pp. 217-218)

Tile Fragment: Stamped ... Ν-2 217, 218 A 462 Ν:1935.0226:1 Ν:1935.0226:2 N 34359 Ν:1935.0226:3 Ν:1935.0226:4 Ν:1935.0226:5 Ν:1935.0226:6 Ν:1935.0226:7 Ν:1935.0226:8 Ν:1935.0226:9 Ν:1935.0226:10 Ν:1935.0226:11 Ν:1935.0226:12 N 34360 ... 395-408 A.D ... Ν-2 ... Ν:1935.0226:1 ... Ν:1935.0226:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-45 (pp. 277-278)

Marble Fragment ... Ν-2 277, 278 I 2584 Ν:1935.0311:1 N 34425 Ν:1935.0311:2 N 34426 Ν:1935.0311:3 Ν:1935.0311:4 N 34427 Ν:1935.0311:5 N 34428 Ν:1935.0311:6 N 34429 Ν:1935.0311:7 N 34430 Ν:1935.0311:8 N 34431 Ν:1935.0311:9 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:25/ΜΑ ... Ν:24/ΛΓ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-53 (pp. 293-294)

Stamped Amphora Handle: Knidian. Grave Monument Fragment ... Ν-2 293, 294 SS 3453 I 2587 Ν:1935.0313:1 N 43640 Ν:1935.0313:2 N 34446 Ν:1935.0313:3 Ν:1935.0313:4 N 43641 Ν:1935.0313:5 SS 3453 I 2587 ... Turkish ... Ν-2 ... Ν:1935.0313:1 ... Ν:1935.0313:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-16 (pp. 413-414)

At 48-31/ΛΓ-ΛΘ ... Ν-3 413, 414 Ν:1935.0401:11 N 34566 Ν:1935.0401:12 Ν:1935.0401:13 N 43672 Ν:1935.0401:14 N 34567 Ν:1935.0401:15 N 34568 Ν:1935.0401:16 N 43673 Ν:1935.0401:17 Ν:1935.0401:18 N 43674 Ν:1935.0401:19 N 34569 ... 1688, 1691 ... Ν-3 ... Ν:1935.0401:11 ... Ν:1935.0401:12

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-65 (pp. 1520-1521)

Ν-8 1520, 1521 Ν:1937.0222:1 N 35363 Ν:1937.0222:2 N 35364 Ν:1937.0222:3 N 35365 Ν:1937.0222:4 N 35366 Ν:1937.0222:5 N 35367 Ν:1937.0222:6 N 43827 Ν:1937.0222:7 N 35368 Ν:1937.0222:8 N 35369 Ν:1937.0222:9 ... 1078-1081 A.D ... Ν-8 ... Ν:1937.0222:1 ... Ν:1937.0222:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-55 (pp. 99-100)

Marble Fragment. House 637B/5. Coins ... Ν-1 99, 100 I 2374 I 2375 Ν:1935.0207:1 N 34143 Ν:1935.0207:2 N 34144 Ν:1935.0207:3 Ν:1935.0207:4 Ν:1935.0207:5 Ν:1935.0207:6 N 34145 Ν:1935.0207:7 N 43543 Ν:1935.0207:8 Ν:1935.0207:9 N 43544 I 2374 I ... 1143-1180 A.D ... Ν-1 ... Ν:1935.0207:1 ... Ν:1935.0207:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-73 (pp. 333-334)

Ν-2 333, 334 Ν:1935.0321:1 Ν:1935.0321:2 N 34486 Ν:1935.0321:3 N 34487 Ν:1935.0321:4 N 34488 Ν:1935.0321:5 Ν:1935.0321:6 N 34489 Ν:1935.0321:7 N 34491 Ν:1935.0321:8 N 34493 Ν:1935.0321:9 N 34490 Ν:1935.0321:10 ... 12th A.D ... Ν-2-73 (pp. 333-334) ... Ν-2-73 ... Ν.333

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-67 (pp. 1524-1525)

Ν-8 1524, 1525 Lot Ν 123 ... 1870 A.D ... Ν-8-67 (pp. 1524-1525) ... Ν-8-67 ... Ν.1524

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-80 (pp. 1126-1127)

Triangle North of Church. Modern and Turkish Fill ... Ν-6 1126, 1127 Ν:1936.0505:7 Ν:1936.0505:8 N 35058 Ν:1936.0505:9 N 43769 Section Ν 246 Section Ν 247 ... 1878 A.D ... Ν-6 ... Ν:1936.0505:7 ... Ν:1936.0505:8

icon

[Agora Notebook Page] Ν-7-79 (pp. 1322-1323)

Ν-7 1322, 1323 ... 1869 A.D ... Ν-7

icon

[Agora Notebook Page] Ν-7-99 (pp. 1362-1363)

Ν-7 1362, 1363 Ν:1936.0701:81 Ν:1936.0701:82 Ν:1936.0701:83 Ν:1936.0701:84 Ν:1936.0701:84A ... 1878 A.D ... Ν-7 ... Ν:1936.0701:81 ... Ν:1936.0701:82

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-37 (pp. 63-64)

Ν-1 63, 64 Ν:1935.0129:6 ... 1878 ... Ν-1-37 (pp. 63-64) ... Ν-1-37 ... Ν.63

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-85 (pp. 159-160)

Coins ... Ν-1 159, 160 Ν:1935.0220:1 N 34305 Ν:1935.0220:2 Ν:1935.0220:3 N 34306 Ν:1935.0220:4 Ν:1935.0220:5 Ν:1935.0220:6 Ν:1935.0220:7 N 34307 Ν:1935.0220:8 N 34308 Ν:1935.0220:9 N 34309 Ν:1935.0220:10 N 34310 ... 976-1034 A.D ... Ν ... Ν:11/ΝΒ ... Ν:21-24/ΚΣΤ-ΜΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-51 (pp. 289-290)

Ν-2 289, 290 Ν:1935.0312:22 Ν:1935.0312:27 Ν:1935.0312:23 Ν:1935.0312:24 Ν:1935.0312:25 Ν:1935.0312:26 Ν:1935.0312:28 Ν:1935.0312:29 Ν:1935.0312:30 Ν:1935.0312:31 Ν:1935.0312:32 Ν:1935.0312:33 Ν:1935.0312:34 ... 1869 A.D ... Ν

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-13 (pp. 407-408)

At 32-34/ΜΖ-ΝΓ. Well at 34/ΛΔ ... Ν-3 407, 408 Ν:1935.0330:5 Ν:1935.0330:6 N 34556 Ν:1935.0330:7 N 34557 Ν:1935.0330:8 Ν:1935.0330:9 N 34558 Ν:1935.0330:10 N 34559 Ν:1935.0330:11 ... 1878 ... Ν ... Ν:32-34/ΜΖ-ΝΓ ... Ν:34/ΛΔ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-31 (pp. 443-444)

At 39-43/ΛΔ-ΛΘ ... Ν-3 443, 444 Ν:1935.0404:11 N 34606 Ν:1935.0404:12 Ν:1935.0404:13 N 34607 Ν:1935.0404:14 N 34608 Ν:1935.0404:15 Ν:1935.0404:16 Ν:1935.0404:17 N 34609 ... 323-361 A.D ... Ν-3-31 (pp. 443-444) ... Ν-3-31 ... Ν.443

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-37 (pp. 455-456)

Coins ... Ν-3 455, 456 Ν:1935.0406:1 N 34614 Ν:1935.0406:2 N 34615 Ν:1935.0406:3 N 34616 Ν:1935.0406:4 N 34617 Ν:1935.0406:5 N 34618 Ν:1935.0406:6 Ν:1935.0406:7 N 34619 Ν:1935.0406:8 Ν:1935.0406:9 Ν:1935.0406:10 ... 229-30 B.C ... Ν ... Ν:38/ΛΘ ... Ν:39-43/ΛΑ-ΛΔ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-46 (pp. 473-474)

Stamped Amphora Handle: Knidian. Coins ... Ν-3 473, 474 SS 3697 Ν:1935.0409:1 N 34631 Ν:1935.0409:2 N 34632 Ν:1935.0409:3 N 34633 Ν:1935.0409:4 Ν:1935.0409:5 Ν:1935.0409:6 N 34634 Ν:1935.0409:7 N 34635 Ν:1935.0409:8 N 34636 Ν:1935.0409:9 Ν:1935.0409:10 ... 307-283 B.C ... Ν ... Ν:28/Ν ... Ν:39/ΛΔ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-18 (pp. 1426-1427)

Ν-8 1426, 1427 Ν:1937.0128:14 N 35235 Ν:1937.0128:15 N 35236 Ν:1937.0128:16 Ν:1937.0128:17 N 35237 Ν:1937.0128:18 N 35238 Ν:1937.0128:19 N 35239 Ν:1937.0128:20 Ν:1937.0128:21 Ν:1937.0128:22 N 35240 Ν:1937.0128:23 ... Greek ... Ν ... Ν:01-05/ΝΔ-ΝΖ ... Ν:4-7/ΝΕ-ΝΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-25 (pp. 431-432)

Ν-3 431, 432 Ν:1935.0403:5 N 34587 Ν:1935.0403:6 N 34588 Ν:1935.0403:7 Ν:1935.0403:8 N 34589 Ν:1935.0403:9 N 34590 Ν:1935.0403:10 N 34591 Ν:1935.0403:11 Ν:1935.0403:12 N 34592 Ν:1935.0403:13 N 34593 Ν:1935.0403:14 ... 255-229 B.C ... Ν ... Ν:47/ΛΖ ... Ν:32-35/ΛΕ-ΛΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-33 (pp. 447-448)

Marble Fragment. Coins ... Ν-3 447, 448 I 2706 Ν:1935.0405:1 Ν:1935.0405:2 N 34610 Ν:1935.0405:3 N 34611 Ν:1935.0405:4 N 34612 Ν:1935.0405:5 Ν:1935.0405:6 Ν:1935.0405:7 N 43689 Ν:1935.0405:8 N 34613 Ν:1935.0405:9 I 2706 ... 14th-15th A.D ... Ν ... Ν:30-35/Μ-ΜΖ ... Ν:30-33/ΜΗ-ΝΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-89 (pp. 559-560)

Ν-3 559, 560 Ν:1935.0420:4 Ν:1935.0420:5 Ν:1935.0420:6 N 34718 Ν:1935.0420:7 N 34719 Ν:1935.0420:8 N 34720 Section Ν 107 Section Ν 108 ... 1886 ... Ν ... Ν:12-20/Ξ ... Ν:13-17/ΞΑ-Ξ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-11 (pp. 209-210)

Ν-2 209, 210 Ν:1935.0225:1 N 34349 Ν:1935.0225:2 N 34350 Ν:1935.0225:3 N 34351 Ν:1935.0225:4 Ν:1935.0225:5 Ν:1935.0225:6 N 34352 Ν:1935.0225:7 N 34353 Ν:1935.0225:8 N 34354 Ν:1935.0225:9 N 34355 Ν:1935.0225:10 ... House of Constantine ... Ν-2-11 (pp. 209-210) ... Ν-2-11 ... Ν.209

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-44 (pp. 77-78)

Coins ... Ν-1 77, 78 Ν:1935.0202:16 Ν:1935.0202:17 Ν:1935.0204:1 Ν:1935.0204:2 Ν:1935.0204:3 Ν:1935.0204:4 Ν:1935.0204:5 Ν:1935.0204:6 ... 1869 ... Ν-1-44 (pp. 77-78) ... Ν-1-44 ... Ν.77

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-45 (pp. 79-80)

Ν-1 79, 80 Ν:1935.0204:7 Ν:1935.0204:8 Ν:1935.0204:9 Ν:1935.0204:10 Ν:1935.0204:11 Ν:1935.0204:12 Ν:1935.0204:13 N 34127 Ν:1935.0204:14 Ν:1935.0204:15 N 34128 Ν:1935.0204:16 Ν:1935.0204:17 Ν:1935.0204:18 ... 1869 ... Ν-1 ... Ν:1935.0204:7 ... Ν:1935.0204:8

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-23 (pp. 616-617)

Wall Paintings ... Ν-4 616, 617 Section Ν 129 ... 1914 A.D ... Ν

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-24 (pp. 618-619)

Wall Paintings; North Wall. Wall Paintings; South Wall ... Ν-4 618, 619 Section Ν 126 Section Ν 127 Section Ν 128 Section Ν 125 Section Ν 123 Section Ν 124 ... 1914 A.D ... Ν

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-33 (pp. 636-637)

Ν-4 636, 637 A 604 ... 1914 A.D ... Ν

icon

[Agora Notebook Page] Ν-7-88 (pp. 1340-1341)

Church of Panagia Vlassarou. Church of Panagia Vlassarou; Tomb 1. Church of Panagia Vlassarou; Tomb 2. Church of Panagia Vlassarou; Tomb 3. Church of Panagia Vlassarou; Tomb 4. Church of Panagia Vlassarou; ... Ν-7 1340, 1341 Ν 524 P 7393 Ν:1936.0321:18 N 43746 Ν:1936.0321:19 N 34921 Ν:1936.0321:20 N 34922 Ν:1936.0321:21 N 43747 Ν:1936.0331:1 N 43758 Ν:1936.0331:2 N 43759 Ν:1936.0401:1 N 34949 Ν:1936.0402:9 N ... 1918 A.D ... Ν-7 ... Ν 524 ... Ν:1936.0321:18

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-55 (pp. 297-298)

Marble Fragment ... Ν-2 297, 298 I 2588 Ν:1935.0314:1 Ν:1935.0314:2 N 34448 Ν:1935.0314:3 Ν:1935.0314:4 N 34449 Ν:1935.0314:5 N 34450 Ν:1935.0314:6 Ν:1935.0314:7 N 34451 Ν:1935.0314:8 N 34452 Ν:1935.0314:9 Ν:1935.0314:10 ... 565-578 A.D ... Ν-2 ... Ν:1935.0314:1 ... Ν:1935.0314:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-58 (pp. 1082-1083)

Road; West of Narthex Wall at 010-012/ΛΕ-ΛΗ ... Ν-6 1082, 1083 Ν 589 P 7577 Ν 100 I 2508 Ν:1936.0424:1 Ν:1936.0424:2 Ν:1936.0424:3 Ν:1936.0424:4 N 35019 Ν:1936.0424:5 N 35020 Ν:1936.0424:6 N 35021 Ν:1936.0424:7 Ν:1936.0424:8 Ν:1936.0424:9 Ν:1936.0425:8 ... Modern Greek ... Ν-6-58 (pp. 1082-1083) ... Ν-6-58 ... Ν.1082

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-61 (pp. 1088-1089)

Grave Monument Fragment. Stamped Amphora Handle: Knidian. Stamped Amphora Handle: Rhodian ... Ν-6 1088, 1089 I 4086 SS 5979 SS 5980 Ν:1936.0427:1 N 35024 Ν:1936.0427:2 N 35025 Ν:1936.0427:3 N 35026 Ν:1936.0427:4 Ν:1936.0427:5 Ν:1936.0427:6 Lot Ν 70 I 4086 SS 5979 SS 5980 ... 379-395 A.D ... Ν ... Ν:010/ΛΣΤ ... Ν:011/ΛΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-83 (pp. 1132-1133)

Dedication Fragment ... Ν-6 1132, 1133 I 4117 Ν:1936.0505:1 N 35054 Ν:1936.0505:2 N 35055 Ν:1936.0505:3 Ν:1936.0505:4 N 35056 Ν:1936.0505:5 N 35057 Ν:1936.0505:6 Ν:1936.0505:7 Ν:1936.0505:8 N 35058 Ν:1936.0505:9 N 43769 Ν:1936.0505:10 ... 307-323 A.D ... Ν-6 ... Ν:1936.0505:1 ... Ν:1936.0505:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-6-94 (pp. 1154-1155)

Stamped Amphora Handle: Knidian ... Ν-6 1154, 1155 SS 6049 Ν:1936.0509:1 N 35078 Ν:1936.0509:2 Ν:1936.0509:3 Ν:1936.0509:4 N 35079 Ν:1936.0509:5 N 35080 SS 6049 ... 1078-1081 A.D ... Ν-6-94 (pp. 1154-1155) ... Ν-6-94 ... Ν.1154

icon

[Agora Notebook Page] Ν-7-43 (pp. 1250-1251)

Ν-7 1250, 1251 Ν 648 I 4188 Ν:1936.0529:1 Ν:1936.0529:2 Ν:1936.0529:3 Ν:1936.0529:4 N 35124 Ν:1936.0529:5 Ν:1936.0529:6 Ν:1936.0529:7 Ν:1936.0529:8 N 35125 Ν:1936.0529:9 N 35126 Ν:1936.0529:10 N 35127 ... Modern Greek ... Ν-7 ... Ν 648 ... Ν:1936.0529:1

icon

[Agora Notebook Page] Ν-7-53 (pp. 1270-1271)

Ν-7 1270, 1271 Ν:1936.0603:1 Ν:1936.0603:2 N 35154 Ν:1936.0603:3 N 35155 Ν:1936.0603:4 Ν:1936.0603:5 Ν:1936.0603:6 N 35156 Ν:1936.0603:7 Ν:1936.0603:8 N 35157 Ν:1936.0603:9 Ν:1936.0603:10 Ν:1936.0603:11 ... Vandal ... Ν-7 ... Ν:1936.0603:1 ... Ν:1936.0603:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-7-75 (pp. 1314-1315)

Ν-7 1314, 1315 Ν:1936.0701:1 N 35200 Ν:1936.0701:2 Ν:1936.0701:3 Ν:1936.0701:4 Ν:1936.0701:5 Ν:1936.0701:6 Ν:1936.0701:7 Ν:1936.0701:8 Ν:1936.0701:9 Ν:1936.0701:10 Ν:1936.0701:11 Ν:1936.0701:12 Ν:1936.0701:13 ... 229-30 B.C ... Ν

icon

[Agora Notebook Page] Ν-7-98 (pp. 1360-1361)

Ν-7 1360, 1361 Ν:1936.0701:19 Ν:1936.0701:20 Ν:1936.0701:21 Ν:1936.0701:22 Ν:1936.0701:23 Ν:1936.0701:24 Ν:1936.0701:25 Ν:1936.0701:26 Ν:1936.0701:27 Ν:1936.0701:28 Ν:1936.0701:29 Ν:1936.0701:30 Ν:1936.0701:31 ... 1810 A.D ... Ν-7 ... Ν:1936.0701:19 ... Ν:1936.0701:20

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-36 (pp. 61-62)

Coins ... Ν-1 61, 62 Ν:1935.0129:1 Ν:1935.0129:2 Ν:1935.0129:3 N 34124 Ν:1935.0129:4 Ν:1935.0129:5 ... 1895 ... Ν-1 ... Ν:1935.0129:1 ... Ν:1935.0129:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-43 (pp. 75-76)

Coins ... Ν-1 75, 76 A 437 A 177 Ν:1935.0202:1 Ν:1935.0202:2 Ν:1935.0202:3 Ν:1935.0202:4 Ν:1935.0202:5 Ν:1935.0202:6 Ν:1935.0202:7 N 34126 Ν:1935.0202:8 Ν:1935.0202:9 Ν:1935.0202:10 Ν:1935.0202:11 Ν:1935.0202:12 ... 1882 ... Ν-1 ... Ν:1935.0202:1 ... Ν:1935.0202:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-49 (pp. 87-88)

Coins ... Ν-1 87, 88 Ν:1935.0205:1 Ν:1935.0205:2 N 34129 Ν:1935.0205:3 N 34130 Ν:1935.0205:4 Ν:1935.0205:5 Ν:1935.0205:6 Ν:1935.0205:7 Ν:1935.0205:8 Ν:1935.0205:9 Ν:1935.0205:10 N 34132 Ν:1935.0205:11 Ν:1935.0205:12 ... 1869 ... Ν-1 ... Ν:1935.0205:1 ... Ν:1935.0205:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-60 (pp. 109-110)

Coins ... Ν-1 109, 110 Ν:1935.0209:1 N 34150 Ν:1935.0209:2 N 34151 Ν:1935.0209:3 N 34152 Ν:1935.0209:4 Ν:1935.0209:5 N 34154 Ν:1935.0209:6 N 34153 Ν:1935.0209:7 Ν:1935.0209:8 N 34155 ... 330-307 B.C ... Ν-1 ... Ν:1935.0209:1 ... Ν:1935.0209:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-62 (pp. 113-114)

Coins ... Ν-1 113, 114 Ν:1935.0211:1 Ν:1935.0211:2 N 34156 Ν:1935.0211:3 Ν:1935.0211:4 N 36887 Ν:1935.0211:5 Ν:1935.0211:6 Ν:1935.0211:7 Ν:1935.0211:8 Ν:1935.0211:9 Ν:1935.0211:10 N 43548 Ν:1935.0211:11 Ν:1935.0211:12 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:10-16/ΜΘ-ΝΓ ... Ν:20-22/ΛΓ-ΜΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-69 (pp. 127-128)

Disc. Coins ... Ν-1 127, 128 ST 91 Ν:1935.0214:1 N 34260 Ν:1935.0214:2 N 34261 Ν:1935.0214:3 Ν:1935.0214:4 Ν:1935.0214:5 Ν:1935.0214:6 N 34262 Ν:1935.0214:7 N 43558 Ν:1935.0214:8 Ν:1935.0214:9 N 43559 Ν:1935.0214:10 Ν:1935.0214:11 ... 1078-1081 A.D ... Ν-1-69 (pp. 127-128) ... Ν-1-69 ... Ν.127

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-75 (pp. 139-140)

Coins ... Ν-1 139, 140 Ν 67 I 2423 Ν:1935.0215:1 Ν:1935.0215:2 Ν:1935.0215:3 N 34268 Ν:1935.0215:4 N 34269 Ν:1935.0215:5 Ν:1935.0215:6 N 34270 Ν:1935.0215:7 Ν:1935.0215:8 Ν:1935.0215:9 N 34271 Ν:1935.0215:10 Ν:1935.0215:11 ... 1034-1041 A.D ... Ν-1-75 (pp. 139-140) ... Ν-1-75 ... Ν.139

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-79 (pp. 147-148)

Coins ... Ν-1 147, 148 Ν:1935.0218:1 Ν:1935.0218:2 Ν:1935.0218:3 Ν:1935.0218:4 Ν:1935.0218:5 Ν:1935.0218:6 N 34288 Ν:1935.0218:7 N 34289 Ν:1935.0218:8 N 43562 Ν:1935.0218:9 N 34290 Ν:1935.0218:10 N 34291 Ν:1935.0218:11 ... House of Constantine ... Ν-1 ... Ν:1935.0218:1 ... Ν:1935.0218:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-82 (pp. 153-154)

Ν-1 153, 154 Ν:1935.0219:17 N 34303 Ν:1935.0219:18 Ν:1935.0219:19 N 34304 Ν:1935.0219:20 Ν:1935.0219:21 N 43570 Ν:1935.0219:22 Ν:1935.0219:23 Ν:1935.0219:24 Ν:1935.0219:25 Ν:1935.0219:26 Ν:1935.0219:27 ... Athenian Imperial ... Ν-1 ... Ν:1935.0219:17 ... Ν:1935.0219:18

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-88 (pp. 165-166)

Coins ... Ν-1 165, 166 Ν:1935.0221:1 N 34311 Ν:1935.0221:2 Ν:1935.0221:3 Ν:1935.0221:4 Ν:1935.0221:5 Ν:1935.0221:6 N 34312 Ν:1935.0221:7 Ν:1935.0221:8 Ν:1935.0221:9 N 34314 Ν:1935.0221:10 N 34315 Ν:1935.0221:11 ... Vandal ... Ν-1-88 (pp. 165-166) ... Ν-1-88 ... Ν.165

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-12 (pp. 211-212)

Roman Building. Southwest of Apse ... Ν-2 211, 212 Ν:1935.0225:17 Ν:1935.0225:18 Ν:1935.0225:19 Ν:1935.0225:20 N 43585 Ν:1935.0225:21 N 43586 Ν:1935.0225:22 Ν:1935.0225:23 Ν:1935.0225:24 Lot Ν 9 ... 1869 A.D ... Ν-2 ... Ν:1935.0225:17 ... Ν:1935.0225:18

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-16 (pp. 219-220)

Ν-2 219, 220 Ν:1935.0226:17 Ν:1935.0226:18 Ν:1935.0226:19 Ν:1935.0226:20 Ν:1935.0226:21 Ν:1935.0226:22 Ν:1935.0226:23 Ν:1935.0226:24 Ν:1935.0226:25 Ν:1935.0226:26 Ν:1935.0226:27 Ν:1935.0226:28 Ν:1935.0226:29 ... France ... Ν-2 ... Ν:1935.0226:17 ... Ν:1935.0226:18

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-20 (pp. 227-228)

Ν-2 227, 228 Ν:1935.0227:1 Ν:1935.0227:2 Ν:1935.0227:3 N 43587 Ν:1935.0227:4 N 43588 Ν:1935.0227:5 Ν:1935.0227:6 Ν:1935.0227:7 Ν:1935.0227:8 Ν:1935.0227:9 Ν:1935.0227:10 ... Vandal ... Ν-2 ... Ν:1935.0227:1 ... Ν:1935.0227:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-29 (pp. 245-246)

Ν-2 245, 246 Ν:1935.0302:5 Ν:1935.0302:6 Ν:1935.0302:7 Ν:1935.0302:8 N 43599 Ν:1935.0302:9 N 34379 Ν:1935.0302:10 N 34380 Ν:1935.0302:11 N 34386 Ν:1935.0302:12 Ν:1935.0302:13 N 34381 Ν:1935.0302:14 N 34385 ... 229-30 B.C ... Ν-2-29 (pp. 245-246) ... Ν-2-29 ... Ν.245

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-34 (pp. 255-256)

Ν-2 255, 256 Ν:1935.0304:5 N 34394 Ν:1935.0304:6 N 34395 Ν:1935.0304:7 N 34396 Ν:1935.0304:8 N 34397 Ν:1935.0304:9 N 34398 Ν:1935.0304:10 Ν:1935.0304:11 N 34399 Ν:1935.0304:12 N 34400 Ν:1935.0304:13 N ... Eleusis ... Ν ... Ν:26-27/ΚΕ-ΚΘ ... Ν:26/ΛΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-42 (pp. 271-272)

Ν-2 271, 272 Ν:1935.0306:5 N 43604 Ν:1935.0306:6 N 34424 Ν:1935.0306:7 N 34870 Ν:1935.0306:8 Ν:1935.0306:9 Ν:1935.0306:10 Ν:1935.0306:11 Ν:1935.0306:12 Ν:1935.0306:13 Ν:1935.0306:14 Ν:1935.0306:15 Ν:1935.0306:16 ... 1876 A.D ... Ν-2 ... Ν:1935.0306:5 ... Ν:1935.0306:6

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-46 (pp. 279-280)

Ν-2 279, 280 Ν:1935.0311:11 Ν:1935.0311:12 N 34433 Ν:1935.0311:13 Ν:1935.0311:14 N 34434 Ν:1935.0311:15 N 34435 Ν:1935.0311:16 Ν:1935.0311:17 N 34436 Ν:1935.0311:18 N 34437 Ν:1935.0311:19 N 34438 Ν:1935.0311:20 ... Modern Greek ... Ν-2-46 (pp. 279-280) ... Ν-2-46 ... Ν.279

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-50 (pp. 287-288)

Ν-2 287, 288 Ν:1935.0312:1 N 34441 Ν:1935.0312:2 N 43606 Ν:1935.0312:3 Ν:1935.0312:4 N 34442 Ν:1935.0312:5 N 34443 Ν:1935.0312:6 N 34444 Ν:1935.0312:7 Ν:1935.0312:8 N 43607 Ν:1935.0312:9 Ν:1935.0312:10 ... 1143-1180 A.D ... Ν-2 ... Ν:1935.0312:1 ... Ν:1935.0312:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-59 (pp. 305-306)

Ν-2 305, 306 Ν:1935.0315:1 N 34453 Ν:1935.0315:2 Ν:1935.0315:3 Ν:1935.0315:4 N 34454 Ν:1935.0315:5 Ν:1935.0315:6 Ν:1935.0315:7 Ν:1935.0315:8 N 43643 Ν:1935.0315:9 N 43644 Ν:1935.0315:10 Ν:1935.0315:11 ... 527-565 A.D ... Ν ... Ν:49/ΚΘ ... Ν:43/ΚΗ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-63 (pp. 313-314)

Ν-2 313, 314 Ν:1935.0316:6 N 34460 Ν:1935.0316:7 N 34461 Ν:1935.0316:8 N 34462 Ν:1935.0316:9 N 34463 Ν:1935.0316:10 N 43647 Ν:1935.0316:11 N 34464 Ν:1935.0316:12 N 34465 Ν:1935.0316:13 N 34466 Ν:1935.0316:14 ... Frankish ... Ν-2 ... Ν:1935.0316:6 ... Ν:1935.0316:7

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-68 (pp. 323-324)

Grave Monument Fragment ... Ν-2 323, 324 I 2627 Ν:1935.0319:1 Ν:1935.0319:2 N 34475 Ν:1935.0319:3 N 43648 Ν:1935.0319:4 Ν:1935.0319:5 N 43649 Ν:1935.0319:6 Ν:1935.0319:7 Ν:1935.0319:8 Ν:1935.0319:9 Ν:1935.0319:10 Ν:1935.0319:11 N ... 1926 A.D ... Ν ... Ν:38/Λ ... Ν:27-49/ΛΕ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-71 (pp. 329-330)

Large Columnar Grave Monuments with Erasure. Byzantine Strosis at 49/ΛΣΤ-ΛΘ ... Ν-2 329, 330 Ν:1935.0320:6 N 34484 Ν:1935.0320:7 N 43653 Ν:1935.0320:8 Ν:1935.0320:9 N 34485 Ν:1935.0320:10 Ν:1935.0320:11 N 43654 Ν:1935.0320:12 N 43655 Ν:1935.0320:13 Ν:1935.0320:14 Ν:1935.0320:15 Ν:1935.0320:16 ... 425-455 A.D ... Ν-2 ... Ν:1935.0320:6 ... Ν:1935.0320:7

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-76 (pp. 339-340)

Ν-2 339, 340 Ν:1935.0322:1 Ν:1935.0322:2 Ν:1935.0322:3 Ν:1935.0322:4 Ν:1935.0322:5 Ν:1935.0322:6 Ν:1935.0322:7 Ν:1935.0322:8 Ν:1935.0322:9 N 34507 Ν:1935.0322:10 Ν:1935.0322:11 Ν:1935.0322:12 N 34508 Ν:1935.0322:13 ... Modern ... Ν-2 ... Ν:1935.0322:1 ... Ν:1935.0322:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-10 (pp. 401-402)

Late Roman Building at 28-30/ΛΗ-ΝΓ ... Ν-3 401, 402 Ν:1935.0329:3 N 34552 Ν:1935.0329:4 N 34553 Ν:1935.0329:5 Ν:1935.0329:6 Ν:1935.0329:7 Ν:1935.0329:8 Ν:1935.0329:9 Lot Ν 8 ... 1078-1081 A.D ... Ν ... Ν:27-29/ΜΕ-ΝΔ ... Ν:28-30/ΛΗ-ΝΓ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-42 (pp. 465-466)

Disk - Token. Coins ... Ν-3 465, 466 MC 163 MC 164 MC 165 Ν:1935.0408:1 N 34625 Ν:1935.0408:2 N 34626 Ν:1935.0408:3 Ν:1935.0408:4 Ν:1935.0408:5 N 34627 Ν:1935.0408:6 MC 163 MC 164 MC 165 ... 1143-1180 A.D ... Ν-3-42 (pp. 465-466) ... Ν-3-42 ... Ν.465

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-50 (pp. 481-482)

Marble Fragment. Relief Fragment with Female Head. Stamped Amphora Handle: Knidian. Coins ... Ν-3 481, 482 I 2736 S 549 SS 3699 Ν:1935.0410:1 Ν:1935.0410:2 Ν:1935.0410:3 N 34640 Ν:1935.0410:4 Ν:1935.0410:5 Ν:1935.0410:6 I 2736 S 549 SS 3699 ... Modern Greek ... Ν-3 ... Ν:1935.0410:1 ... Ν:1935.0410:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-51 (pp. 483-484)

Ν-3 483, 484 Ν:1935.0410:7 N 34641 Ν:1935.0410:8 N 34642 Ν:1935.0410:9 Ν:1935.0410:10 Ν:1935.0410:11 Ν:1935.0410:12 Ν:1935.0410:13 Ν:1935.0410:14 Ν:1935.0410:15 Ν:1935.0410:16 Ν:1935.0410:17 Ν:1935.0410:18 ... 1684 A.D ... Ν-3-51 (pp. 483-484) ... Ν-3-51 ... Ν.483

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-38 (pp. 646-647)

Ν-4 646, 647 Ν:1936.0127:1 Ν:1936.0127:2 Ν:1936.0127:3 Ν:1936.0127:4 N 34734 Ν:1936.0127:5 Ν:1936.0127:6 Ν:1936.0127:7 Ν:1936.0127:8 N 34735 Ν:1936.0127:9 Ν:1936.0127:10 ... Modern Greek ... Ν

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-41 (pp. 652-653)

Road at 14-18/ΚΘ. Pit at 14/ΛΖ ... Ν-4 652, 653 Ν:1936.0128:1 Ν:1936.0128:2 N 43710 Ν:1936.0128:3 N 34736 Ν:1936.0128:4 N 34737 Ν:1936.0128:5 N 34738 Ν:1936.0128:6 Ν:1936.0129:1 Ν:1936.0129:2 Ν:1936.0129:3 Ν:1936.0129:4 Ν:1936.0129:5 Ν:1936.0129:6 ... Modern Greek ... Ν-4-41 (pp. 652-653) ... Ν-4-41 ... Ν.652

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-49 (pp. 668-669)

A Strosis at 16-17/ΛΣΤ-ΛΗ ... Ν-4 668, 669 Ν:1936.0130:11 N 34747 Ν:1936.0130:12 Ν:1936.0130:13 N 34749 Ν:1936.0130:14 ... 1143-1180 A.D ... Ν ... Ν:17/ΛΒ ... Ν:17/ΜΖ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-50 (pp. 670-671)

Stamped Amphora Handle: Knidian ... Ν-4 670, 671 SS 4658 SS 4659 Ν:1936.0201:1 Ν:1936.0201:2 N 34750 Ν:1936.0201:3 N 34751 Ν:1936.0201:4 Ν:1936.0201:5 Ν:1936.0201:6 Ν:1936.0201:7 Ν:1936.0201:8 Ν:1936.0201:9 Ν:1936.0201:10 N 34752 SS 4658 ... Modern Greek ... Ν-4 ... Ν:1936.0201:1 ... Ν:1936.0201:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-54 (pp. 678-679)

Grave Monument Fragment ... Ν-4 678, 679 I 3326 I 3327 Ν:1936.0203:1 N 34753 Ν:1936.0203:2 N 34754 Ν:1936.0203:3 Ν:1936.0203:4 Ν:1936.0203:5 N 34755 Ν:1936.0203:6 N 34756 Ν:1936.0203:7 Ν:1936.0203:8 Ν:1936.0203:9 Ν:1936.0203:10 I ... 493-526 A.D ... Ν ... Ν:14/Λ ... Ν:16-18/ΚΓ-ΚΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-58 (pp. 686-687)

Jug Fragment ... Ν-4 686, 687 P 6665 Ν:1936.0204:1 N 34759 Ν:1936.0204:2 Ν:1936.0204:3 Ν:1936.0204:4 N 34760 Ν:1936.0204:5 Ν:1936.0204:6 N 34761 Ν:1936.0204:7 N 34762 Ν:1936.0204:8 N 43714 Ν:1936.0204:9 N 43715 Ν:1936.0204:10 ... 307-323 A.D ... Ν-4 ... Ν:1936.0204:1 ... Ν:1936.0204:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-59 (pp. 688-689)

Strosis. Apse. Pit ... Ν-4 688, 689 Ν:1936.0204:11 Ν:1936.0204:12 Ν:1936.0204:13 Ν:1936.0204:14 Ν:1936.0204:15 Ν:1936.0204:16 Ν:1936.0204:17 Ν:1936.0204:18 Ν:1936.0204:19 Section Ν 155 ... Modern Greek ... Ν-4 ... Ν:1936.0204:11 ... Ν:1936.0204:12

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-67 (pp. 704-705)

Cistern ... Ν-4 704, 705 Ν:1936.0206:1 N 34769 Ν:1936.0206:2 Ν:1936.0206:3 N 34770 Ν:1936.0206:4 N 34771 Ν:1936.0206:5 N 43717 Ν:1936.0206:6 N 43718 Ν:1936.0206:7 Ν:1936.0206:8 Ν:1936.0206:9 Ν:1936.0206:10 Ν:1936.0206:11 ... 976-1034 A.D ... Ν-4-67 (pp. 704-705) ... Ν-4-67 ... Ν.704

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-72 (pp. 714-715)

The Church Piers ... Ν-4 714, 715 Ν:1936.0207:1 N 43719 Ν:1936.0207:2 N 43720 Ν:1936.0207:3 ... Turkish ... Ν-4 ... Ν:1936.0207:1 ... Ν:1936.0207:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-75 (pp. 720-721)

Ν-4 720, 721 Ν:1936.0208:1 N 43721 Ν:1936.0208:2 N 34772 Ν:1936.0208:3 N 34773 Ν:1936.0208:4 Ν:1936.0208:5 Ν:1936.0208:6 Ν:1936.0208:7 Ν:1936.0208:8 ... Turkish ... Ν ... Ν:13/ΛΓ ... Ν:14/ΜΓ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-78 (pp. 726-727)

A Turkish Well at 13/ΜΒ-ΜΓ ... Ν-4 726, 727 Ν:1936.0210:10 Ν:1936.0210:11 N 34779 Ν:1936.0210:12 N 34780 ... Modern Greek ... Ν ... Ν:12/ΚΕ ... Ν:14/ΛΕ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-82 (pp. 734-735)

Pit at 11/ΜΣΤ. Walls at 13/ΛΑ and 14/ΛΑ-ΛΓ. Well at 15/ΚΣΤ ... Ν-4 734, 735 Ν 376 I 3387 Ν 377 I 3388 Ν 379 P 6720 Ν:1936.0212:11 Ν:1936.0212:12 Ν:1936.0212:13 Ν:1936.0212:14 Ν:1936.0212:15 Section Ν 167 ... Greek ... Ν-4 ... Ν 376 ... Ν 377

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-85 (pp. 740-741)

The Church; Destruction of Apse ... Ν-4 740, 741 Ν:1936.0213:11 Ν:1936.0213:12 Ν:1936.0213:13 Ν:1936.0214:1 Ν:1936.0214:2 N 43722 Ν:1936.0214:3 Ν:1936.0214:4 Section Ν 171 ... Modern Greek ... Ν-4-85 (pp. 740-741) ... Ν-4-85 ... Ν.740

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-87 (pp. 744-745)

Ν-4 744, 745 Ν:1936.0214:1 Ν:1936.0214:2 N 43722 Ν:1936.0214:3 Ν:1936.0214:4 Ν:1936.0214:5 Ν:1936.0214:6 Ν:1936.0214:7 Ν:1936.0214:8 Ν:1936.0214:9 Ν:1936.0214:10 N 43723 Ν:1936.0214:11 N 43724 Ν:1936.0214:12 ... Modern ... Ν-4-87 (pp. 744-745) ... Ν-4-87 ... Ν.744

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-91 (pp. 752-753)

Ν-4 752, 753 Ν:1936.0215:1 Ν:1936.0215:2 Ν:1936.0215:3 N 43727 Ν:1936.0215:4 Ν:1936.0215:5 Ν:1936.0215:6 Ν:1936.0215:7 N 43728 Ν:1936.0215:8 N 34794 Ν:1936.0215:9 Ν:1936.0215:10 Ν:1936.0215:11 Ν:1936.0215:12 ... Modern ... Ν-4-91 (pp. 752-753) ... Ν-4-91 ... Ν.752

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-98 (pp. 766-767)

Monument Base. Grave Monument. Stamped Amphora Handle: Rhodian ... Ν-4 766, 767 A 617 I 3431 SS 4832 Ν:1936.0220:1 Ν:1936.0220:2 Ν:1936.0220:3 Ν:1936.0220:4 Ν:1936.0220:5 A 617 I 3431 SS 4832 ... Modern Greek ... Ν-4 ... Ν:1936.0220:1 ... Ν:1936.0220:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-15 (pp. 798-799)

Well at 11/ΜΔ ... Ν-5 798, 799 Ν:1936.0222:20 Ν:1936.0222:21 N 34821 Ν:1936.0222:22 N 34822 Ν:1936.0222:23 N 34823 Ν:1936.0222:24 N 34824 Ν:1936.0222:25 N 34825 Ν:1936.0222:26 Ν:1936.0222:27 Ν:1936.0222:28 Ν:1936.0222:29 ... Vandal ... Ν ... Ν:8/ΜΕ ... Ν:11/ΜΔ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-37 (pp. 842-843)

Ephebic Decree Fragment. Prytany Decree Fragment. Coins ... Ν-5 842, 843 I 3675 I 3676 Ν 424 Ν:1936.0302:1 Ν:1936.0302:2 Ν:1936.0302:3 Ν:1936.0302:4 Ν:1936.0302:5 Ν:1936.0302:6 Ν:1936.0302:7 Ν:1936.0302:8 Ν:1936.0302:9 Ν:1936.0302:10 Ν:1936.0302:11 Ν:1936.0302:12 ... Modern ... Ν-5-37 (pp. 842-843) ... Ν-5-37 ... Ν.842

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-40 (pp. 848-849)

Coins. Pithos at 17/ΛΣΤ ... Ν-5 848, 849 Ν:1936.0303:1 Ν:1936.0303:2 Ν:1936.0303:3 N 34856 Ν:1936.0303:4 Ν:1936.0303:5 N 34857 Ν:1936.0303:6 Ν:1936.0303:7 Ν:1936.0303:8 N 34858 Ν:1936.0303:9 Ν:1936.0303:10 Ν:1936.0303:11 ... MOdern Greek ... Ν ... Ν:6-3/Μ-ΜΣΤ ... Ν:2-5/Λ-ΛΣΤ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-60 (pp. 888-889)

Mold Fragment for Moldmade Bowl. Stamped Amphora Handle: Knidian. Coins ... Ν-5 888, 889 P 6989 SS 5264 Ν:1936.0312:1 N 43743 Ν:1936.0312:2 N 43744 Ν:1936.0312:3 Ν:1936.0312:4 Ν:1936.0312:5 N 34885 Ν:1936.0312:6 N 34886 Ν:1936.0312:7 N 34887 Ν:1936.0312:8 N 34888 Ν:1936.0312:9 ... Turkish ... Ν-5 ... Ν:1936.0312:1 ... Ν:1936.0312:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-75 (pp. 918-919)

Epitaph Fragment. Prytany Decree Fragment. Coins ... Ν-5 918, 919 I 3797 I 3798 Ν 476 Ν:1936.0320:1 N 34907 Ν:1936.0320:2 Ν:1936.0320:3 N 34908 Ν:1936.0320:4 N 34909 Ν:1936.0320:5 N 34910 Ν:1936.0320:6 I 3797 I 3798 ... 229-30 B.C ... Ν-5-75 (pp. 918-919) ... Ν-5-75 ... Ν.918

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-88 (pp. 944-945)

Marble Fragment. Nude Male Figure Fragment. Coins ... Ν-5 944, 945 I 3867 S 690 Ν:1936.0326:1 N 34933 Ν:1936.0326:2 Ν:1936.0326:3 Ν:1936.0326:4 N 34934 Ν:1936.0326:5 Ν:1936.0326:6 Ν:1936.0326:7 I 3867 S 690 ... 277-239 B.C ... Ν-5 ... Ν:1936.0326:1 ... Ν:1936.0326:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-95 (pp. 958-959)

Coins. Tombs in Church ... Ν-5 958, 959 Ν:1936.0330:1 N 34940 Ν:1936.0330:2 N 34941 Ν:1936.0330:3 N 34942 Ν:1936.0330:4 Ν:1936.0330:5 N 34943 Ν:1936.0330:6 Ν:1936.0330:7 Ν:1936.0330:8 N 43756 Ν:1936.0330:9 N 43757 Ν:1936.0330:10 ... 323-361 A.D ... Ν

icon

[Agora Notebook Page] Ν-5-99 (pp. 966-967)

Statuette of Mother of the Gods. Stamped Amphora Handle: Knidian. Coins ... Ν-5 966, 967 S 708 SS 5625 Ν:1936.0401:1 N 34949 Ν:1936.0401:2 Ν:1936.0401:3 N 34950 Ν:1936.0401:4 Ν:1936.0401:5 Ν:1936.0401:6 N 34951 Ν:1936.0401:7 Ν:1936.0401:8 Ν:1936.0401:9 N 34952 Ν:1936.0401:10 N ... 379-395 A.D ... Ν-5-99 (pp. 966-967) ... Ν-5-99 ... Ν.966