icon

[Agora Notebook Page] Α-2-93 (pp. 374-375)

Α-2 374, 375 Α:1931.0713:13 N 793 Α:1931.0713:14 Α:1931.0713:15 N 794 Α:1931.0713:16 Α:1931.0713:17 Α:1931.0713:18 Α:1931.0713:19 Α:1931.0713:20 Α:1931.0713:21 N 795 Α:1931.0713:22 N 796 Α:1931.0713:23 ... Theodosius ... Agora

icon

[Agora Notebook Page] Α-2-42 (pp. 274-275)

Α-2 274, 275 Α:1931.0701:81 Α:1931.0701:82 N 562 Α:1931.0701:83 Α:1931.0701:84 Α:1931.0701:85 Α:1931.0701:86 Α:1931.0701:87 Α:1931.0701:88 Α:1931.0701:89 Α:1931.0701:90 N 563 Α:1931.0701:91 Α:1931.0701:92 ... 355-363 A.D ... Agora

icon

[Agora Notebook Page] Α-3-92 (pp. 570-571)

Α-3 570, 571 Α:1931.0804:1 N 1055 Α:1931.0804:2 Α:1931.0804:3 Α:1931.0804:4 N 1056 Α:1931.0804:5 N 1057 Α:1931.0804:6 N 1058 Α:1931.0804:7 N 1059 Α:1931.0804:8 Α:1931.0804:9 N 1060 Α:1931.0804:10 N 1061 ... Constantius II ... Agora

icon

[Agora Notebook Page] Α-1-79 (pp. 143-144)

Coins, continued. remains of a large building. euthynteria. poros blocks. retaining wall ... Α-1 143, 144 Α:1931.0617:93 Α:1931.0617:94 Α:1931.0617:95 Α:1931.0617:96 N 189 Α:1931.0617:97 N 190 Α:1931.0617:98 N 191 Α:1931.0617:99 N 192 Α:1931.0617:100 N 193 Α:1931.0617:101 Α:1931.0617:102 N 194 ... 364-378 A.D ... remains of a large building ... Coins, continued ... poros blocks