icon

[Agora Notebook Page] Β'-1-71 (pp. 132-133)

Β'-1 132, 133 N 3502 N 3503 N 3504 Β':1934.0511:69 N 3505 Β':1934.0511:71 N 3506 N 3507 N 3508 N 3509 Β':1934.0511:76 N 3510 N 3511 N 3512 N 3513 N 3514 Β':1934.0511:82 Β':1934.0511:83 Β':1934.0511:84 ... House of Valentinian ... Β'

icon

[Agora Notebook Page] Β'-3-43 (pp. 324-325)

Β'-3 324, 325 N 3732 N 3733 N 3734 N 3735 Β':1935.0213:14 Β':1935.0213:15 N 39200 N 39201 ... 166 B.C ... Β'

icon

[Agora Notebook Page] Β'-5-18 (pp. 660-661)

Stamped Amphora Handle: Knidian ... Β'-5 660, 661 SS 3501 SS 3502 N 3879 N 3880 N 3881 N 3882 Section Β' 86 SS 3501 SS 3502 ... 60 B.C ... Β'

icon

[Agora Notebook Page] Β'-5-39 (pp. 702-703)

Black Figure Chalice Fragment ... Β'-5 702, 703 P 5210 Β' 504 P 5209 N 3904 N 3905 Β':1935.0328:3 P 5210 ... 641-668 A.D ... Β' 504

icon

[Agora Notebook Page] Β'-5-75 (pp. 775-776)

Black Figure Amphora Fragments. Stamped Amphora Handle: Knidian ... Β'-5 775, 776 P 5300 Β' 551 SS 3602 N 3949 N 3950 N 3951 Β':1935.0405:4 N 3952 Β':1935.0405:6 P 5300 SS 3602 ... 641-668 A.D ... Β'

icon

[Agora Notebook Page] Β'-6-57 (pp. 939-940)

Β'-6 939, 940 Β':1935.0416:1 Β':1935.0416:2 Β':1935.0416:3 N 3992 Β':1935.0416:4 N 3993 Β':1935.0416:5 Β':1935.0416:6 N 3994 Β':1935.0416:7 Section Β' 140 Section Β' 141 ... Greek ... Section Β' 140 ... Section Β' 141

icon

[Agora Notebook Page] Β'-3-36 (pp. 310-311)

Stamped Amphora Handle: Knidian ... Β'-3 310, 311 SS 3281 SS 3282 Β':1935.0211:1 Β':1935.0211:2 Β':1935.0211:3 Β':1935.0211:4 N 3730 N 39198 Β':1935.0211:7 N 39199 SS 3281 SS 3282 ... Greek ... Β'

icon

[Agora Notebook Page] Β'-3-71 (pp. 380-381)

Β'-3 380, 381 N 3765 N 3766 N 3767 Β':1935.0219:4 N 3768 N 3769 Β':1935.0219:7 Β':1935.0219:8 Β':1935.0219:9 N 3770 N 3771 N 3772 Β':1935.0219:13 N 3773 N 39212 N 3774 N 39213 N 3775 ... 641-668 A.D ... Β'