Icon
Name
Title
 
thumb
Agora 17, s. 170, p. 158B. Meritt, Hesperia, 37, 1968, p. 295, no. 40, photograph pl. 85
S.E.G., XXV, 297
B. Meritt, Hesperia, 30, 1961, p. 279, no. 138, photograph pl. 57
S.E.G., XXI, 1046
J. Kirchner, I.G., II², 11845a
B. Meritt, Hesperia, 3, 1934, p. 103, no. 149, with drawing
 
thumb
Agora 17, s. 216, p. 204