Name
Title
Date
 
P 18125   
Agora XXVOstraka1990 
Agora 25, s. 92, p. 74Kallixenos Aristonymou Xypetaion
Group E 1
Ostraka
  
Agora 25, s. 191, p. 173Group E 1  
Agora 25, s. 198, p. 180Group E 1
Group E 1a
  
ΝΝ-27Finds1947 
ΝΝ-27-42 (pp. 5276-5277)Ostrakon of Kallixenos Aristonymou XypetaionApril-June 1947 
A 18-19:1Ostrakon AreaApril-June 1947 21-25 October 1949