[Agora Lot] Χ 33: 81/Μ; On Bedrock

Late Roman ... Χ 33 ... Lot Χ 33

[Agora Lot] Χ 32: 84/ΜΘ; On Bedrock

Late Roman ... Χ 32 ... Lot Χ 32